Ogłoszenia

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2019-12-20

Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy, że Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znalazł się w nowym wykazie czasopim naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wrocławskiemu Rocznikowi Historii Mówionej 20 pkt.

Ponadto, wydawnictwo Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", zostało włączone przez Komisję Ewaluacji Nauki do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zachęcamy do zgłaszania do naszego czasopisma artykułów naukowych, recenzji oraz opracowań materiałów źródłowych, przygotowanych zgodnie z intrukcją wydawniczą

Przeczytaj więcej na temat Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Aktualny numer

Tom 9 (2019)
					Wyświetl Tom 9 (2019)
Opublikowane: 2020-06-26
Wyświetl wszystkie numery

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2011 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim dr Wojciech Kucharski. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych metodologii oral history również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia i kronika naukowa.

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.