Aktualności

Historie mówione pogranicza

2022-06-13

W dniach 7–8 czerwca br. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Historia mówiona pogranicza” (Oral History of the Borderlands). Wydarzenie to odbyło się przy współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.

Tym razem do stolicy Dolnego Śląska przybyli badacze z różnych stron Europy, reprezentujący odmienne dyscypliny badawcze, m.in.: historię, socjologię, antropologię. Wśród uczestników znaleźli się, prócz Polaków, również Czesi, Niemcy, Austriacy, Litwini, Łotysze i Włosi. Konferencję rozpoczęło wyjątkowe wydarzenie – prezentacja i dyskusja poświęcona polskiej edycji książki „Głos przeszłości” autorstwa Paula Thompsona oraz Joanny Bornat. W rozmowie wzięli udział autorzy wstępu do publikacji: prof. Marta Kurkowska-Budzan oraz dr Piotr Filipkowski, a także dr Katarzyna Bock-Matuszyk z Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Dyskusję prowadził dr Dominik Czapigo z Ośrodka KARTA, redaktor inicjujący wydanie tej publikacji.

Przeczytaj więcej na temat Historie mówione pogranicza

Aktualny numer

Tom 11 (2021)
					Pokaż  Tom 11 (2021)
Opublikowane: 2021-12-23
Wyświetl wszystkie wydania

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2011 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim dr Katarzyna Bock-Matuszyk. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych metodologii oral history również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, Varia, recenzje i omówienia i kronika naukowa.

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.