Aktualności

Nowości w WRHM

2021-06-16

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest już na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia wiadomości i aktualności związanych z czasopismem i historią mówioną, które będą ukazywać się na profilu czasopisma. Jednocześnie informujemy o odświeżeniu szaty graficznej strony WRHM-u. Zmiany są powiązane z opracowaniem nowego layoutu periodyku, który będzie obowiązywać od najbliższego tomu. 10 numer ukaże się w czerwcu, ale już teraz zachęcamy do lektury!

Przeczytaj więcej na temat Nowości w WRHM

Aktualny numer

Tom 10 (2020)
Okładka_licencja_CC_BY 4.0
Opublikowane: 2021-06-18
Wyświetl wszystkie wydania

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2011 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim dr Katarzyna Bock-Matuszyk. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych metodologii oral history również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia i kronika naukowa.

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.