Aktualności

Seminaria Historii Mówionej

2023-01-04

25 stycznia 2023 r. od 14.00 do 18.00 pod patronatem WRHM odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Seminariów Historii Mówionej (SHM) na Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie siedziba Wydziału Archeologicznego) w sali nr 110. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia i 24 maja. Wydarzenie jest współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Archiwum Danych Jakościowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminaria są wynikiem wielokrotnie wysuwanych na spotkaniach PTHM postulatów dotyczących po pierwsze: zwrotu ku istniejącym archiwom, kolekcjom, wywiadom i aktywnego zachęcania do korzystania z ich zasobów, a po drugie: inicjatywy mającej na celu podjęcie warsztatowej pracy analitycznej nad wywiadami, zarówno tymi przechowywanymi w archiwach, jak i całkiem nowymi, dopiero co nagranymi w ramach obecnie realizowanych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dra Jakuba Gałęziowskiego Czas na analizę! O potrzebie seminariów historii mówionej z najnowszego numeru WRHM, będącego preludium do zaplanowanych spotkań.

Więcej o SHM i zasadach uczestnictwa na Facebooku.

Kontakt z organizatorami za pośrednictwem maila: [email protected]

 

Przeczytaj więcej na temat Seminaria Historii Mówionej

Aktualny numer

Tom 12 (2022)
					Pokaż  Tom 12 (2022)
Opublikowane: 2022-12-22

Artykuły i studia

Wyświetl wszystkie wydania

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2011 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim dr Katarzyna Bock-Matuszyk. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych metodologii oral history również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, Varia, recenzje i omówienia i kronika naukowa.

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.