Ogłoszenia

Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej"

2018-08-03

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej"

1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, zgodny z tematyką czasopisma
2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł
3. Do 15 września 2018 r należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu
4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi
5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu na artykuł naukowy do czasopisma naukowego WRHM

Załącznik do regulaminu konkursu WRHM. Formularz zgłoszenia

Przeczytaj więcej na temat Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej"

Aktualny numer

Tom 7 (2017)
Opublikowane: 2017-12-29
Wyświetl wszystkie numery

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2011 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim dr Wojciech Kucharski. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych metodologii oral history również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia i kronika naukowa.

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.