Aktualności

Call for Papers

2022-01-07

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało WRHM w 2021 r. 100 pkt.

Termin nadsyłania artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych do nr 12: 30 czerwca 2022 r.

Zarejestruj się i zgłoś swój tekst.

Przypominamy także o organizowanej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" konferencji naukowej "Historia mówiona pogranicza" ("Oral History of the Borderlands"), która odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu w dniach 7–8 czerwca 2022 r. Partnerem konferencji jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a patronat nad wydarzeniem objął WRHM oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza do 13 lutego 2022 r.

Przeczytaj więcej na temat Call for Papers

Aktualny numer

Tom 11 (2021)
					Pokaż  Tom 11 (2021)
Opublikowane: 2021-12-23
Wyświetl wszystkie wydania

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2011 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim dr Katarzyna Bock-Matuszyk. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych metodologii oral history również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia i kronika naukowa.

Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.