Kontakt

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” •
"Remembrance and Future" Centre

ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
Polska • Poland
e-mail: wrhm@zajezdnia.org
tel. (+48) (0)71 715 96 00
www.zajezdnia.org

WYDAWNICTWO • PUBLISHING HOUSE


Wydawnictwo Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
dr hab. Wojciech Kucharski
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
wojciech.kucharski@zajezdnia.org

Główna osoba do kontaktu

dr Ewa Maj
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Tel. 0048 71 715 96 24

Wsparcie techniczne

Grzegorz Makuch