Kontakt

WYDAWNICTWO • PUBLISHING HOUSE
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” •
"Remembrance and Future" Centre

ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
Polska • Poland
e-mail: [email protected]
tel. (+48) 71 715 96 00
www.zajezdnia.org

Wydawnictwo Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
dr hab. Wojciech Kucharski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Deputy Director for "Remembrance and Future" Centre
[email protected]

KONTAKT DO REDAKCJI • CONTACT TO THE EDITORIAL TEAM

[email protected]

Główna osoba do kontaktu

dr Marek Szajda, Sekretarz WRHM, Editorial Secretary of WRHM
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, "Remembrance and Future" Centre
Telefon (+48) 71 715 96 23

Wsparcie techniczne

Sławomir Bienias, Administrator systemów informatycznych i baz danych Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Administrator of Information Systems and Databases "Remembrance and Future" Centre