Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny 

dr hab. Wojciech Kucharski redaktor naczelny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

historia Kościoła, historia codzienności, metodologia oral history

wojciech.kucharski@zajezdnia.org

Historyk i archeolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, szczególnie religijnością, historią Kościoła i relacjami dyplomatycznymi PRL ze Stolicą Apostolską, historią codzienności, metodologią oral history. Założyciel „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. W oparciu o metodę historii mówionej zrealizował i nadzorował szereg projektów badawczych dotyczących powojennych losów Dolnego Śląska. W 2014 r., podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, współprzewodniczył specjalistycznemu sympozjum Oral history – historia mówiona, a rok później został kierownikiem naukowym międzynarodowego projektu badawczego Oral history – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach, realizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we współpracy z The Icelandic Research Center for Innovation and Economic Growth w Reykjaviku, finansowanego z funduszy EOG. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu.


dr Katarzyna Bock-Matuszyk zastępca redaktora naczelnego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

historia najnowsza, historia mówiona, historia społeczna, public history

dr Ewa Maj sekretarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

historia najnowsza, historia mówiona, psychologia

dr Iwona Nowak • redaktor tematyczny, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Polska

historia najnowsza, mikrohistoria, oral history

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

społeczeństwo i kultura Europy XIX–XXI w., miasto i wieś w perspektywie historycznej XIX–XXI w., tożsamość kulturowa

Aleksandra Sroka redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

zarządzanie projektami kulturalnymi, projektowanie wystaw, muzealnictwo

Marek Szajda • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

studia żydowskie, Polska po 1945 r., oral history

Maria Rudnicka • redaktor językowy, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

historia mówiona, narracje, język narracji

dr Katarzyna Uczkiewicz redaktor tematyczny, redaktor językowy, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

opozycja antykomunistyczna w Europie Środkowej, relacje polsko-czeskie, historia najnowsza Wrocławia

dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Politechnika Wrocławska, Polska

rozwój regionalny, społeczeństwo obywatelskie, migracje

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska • redaktor tematyczny, Uniwersytet Gdański, Polska

tożsamość lokalna i regionalna, Ziemie Zachodnie i Północne, historia mówiona

Piotr Zubowski redaktor tematyczny, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Polska

historia mówiona, historia Europy Wschodniej, mniejszości narodowe, etniczne i religijne