Rada naukowa

dr Adolf Juzwenko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska
prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki
dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytu Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Polska
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Zespół redakcyjny

dr Wojciech Kucharski • redaktor naczelny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr Katarzyna Bock-Matuszyk • zastępca redaktora naczelnego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
Ewa Sowińska • sekretarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr Andrzej Jerie • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr Iwona Nowak • redaktor tematyczna, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Polska
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
Aleksandra Sroka • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
Maria Rudnicka • redaktor językowa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
dr Katarzyna Uczkiewicz • redaktor językowy, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
Piotr Zubowski • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

Recenzenci

Wykaz recenzentów