Rada naukowa

dr Adolf Juzwenko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Alessandro Portelli, University of Rome

prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytu Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Rober Żurek, Fundacja "Krzyżowa" 

Zespół redakcyjny 

dr Wojciech Kucharski • redaktor naczelny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Historyk i archeolog, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, szczególnie religijnością, historią Kościoła i relacjami dyplomatycznymi PRL ze Stolicą Apostolską, historią codzienności, metodologią oral history. Założyciel „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. W oparciu o metodę historii mówionej zrealizował i nadzorował szereg projektów badawczych dotyczących powojennych losów Dolnego Śląska. W 2014 r., podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, współprzewodniczył specjalistycznemu sympozjum Oral history – historia mówiona, a rok później został kierownikiem naukowym międzynarodowego projektu badawczego Oral history – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach, realizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we współpracy z The Icelandic Research Center for Innovation and Economic Growth w Reykjaviku, finansowanego z funduszy EOG. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu.


dr Katarzyna Bock-Matuszyk • zastępca redaktora naczelnego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

dr Ewa Maj • sekretarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

dr Iwona Nowak • redaktor tematyczny, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Aleksandra Sroka • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Maria Rudnicka • redaktor językowy, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Katarzyna Uczkiewicz • redaktor językowy, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Politechnika Wrocławska

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Piotr Zubowski • redaktor tematyczny, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”