Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny 

dr Katarzyna Bock-Matuszyk redaktor naczelna, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska 

historia najnowsza, historia mówiona, historia społeczna, historia w przestrzeni publicznej

Katarzyna Bock-Matuszyk - doktor historii, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Działu Badawczego Ośrodka "Pamięć i Przyszłość", w latach 2014–2020 zastępca redaktora naczelnego, a od 2021 r. redaktor naczelna "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej". Od 2019 r. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Koordynatorka i uczestniczka licznych projektów badawczych z wykorzystaniem historii mówionej, prowadzi szkolenia i wykłady, w tym zajęcia oral history dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii i praktyki historii mówionej, powojennych dziejów społecznych Ziem Zachodnich i Północnych oraz zagadnień redakcji merytorycznej publikacji naukowych. Współredaktor naukowy monografii zbiorowych, m.in. Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015 (Wrocław 2015), Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Wrocław 2018), oraz zbioru relacji świadków historii Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków (Wrocław 2020). Redaktor merytoryczny licznych monografii, m.in. Obertyn - opowieści o życiu miasteczka (red. P. Zubowski, M. Jakimowicz, Wrocław 2018), Listy Milenijne (W. Kucharski, Wrocław 2020) i numeru specjalnego "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej" (8/2018 spec.).

[email protected]

ORCID

dr Ewa Maj zastępczyni redaktor naczelnej, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

historia najnowsza, historia mówiona, psychologia

[email protected]

ORCID

Marek Szajdasekretarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

studia żydowskie, Polska po 1945 r., historia mówiona

[email protected]

ORCID

dr Jakub Gałęziowski • redaktor tematyczny, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski, Polska

historia społeczna, historia mówiona, badania biograficzne

[email protected]

ORCID

dr Marcelina Jakimowicz • redaktor tematyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

antropologia pamięci, historia mówiona, etnografia Europy Wschodniej

[email protected]

ORCID

dr Marcin Jarząbek • redaktor tematyczny, Uniwersytet Jagielloński, Polska

historia mówiona, pamięcioznawstwo, historia nowoczesna i najnowsza

[email protected]

ORCID

dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Polska

rozwój regionalny, społeczeństwo obywatelskie, migracje

[email protected]

ORCID

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

społeczeństwo i kultura Europy XIX–XXI w., miasto i wieś w perspektywie historycznej XIX–XXI w., tożsamość kulturowa

[email protected]

ORCID

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska • redaktor tematyczny, Uniwersytet Gdański, Polska

tożsamość lokalna i regionalna, Ziemie Zachodnie i Północne, historia mówiona

[email protected]

ORCID

dr Agata Tatarenko • redaktor tematyczny, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Polska

historia mówiona, polityka pamięci, historia społeczna 

[email protected]

ORCID

dr Katarzyna Uczkiewicz redaktor tematyczny, redaktor językowy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski, Polska

opozycja antykomunistyczna w Europie Środkowej, relacje polsko-czeskie, historia najnowsza Wrocławia

[email protected]

ORCID

Piotr Zubowski redaktor tematyczny, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Polska

historia mówiona, historia Europy Wschodniej, mniejszości narodowe, etniczne i religijne

[email protected]

ORCID