Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny 

dr Katarzyna Bock-Matuszyk redaktor naczelna, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

historia najnowsza, historia mówiona, historia społeczna, public history

katarzyna.bock-matuszyk@zajezdnia.org

dr Ewa Maj zastępczyni redaktor naczelnej, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

historia najnowsza, historia mówiona, psychologia

Marek Szajdasekretarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

studia żydowskie, Polska po 1945 r., oral history

Jakub Gałęziowski • redaktor tematyczny, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski, Polska

historia społeczna, historia mówiona, badania biograficzne

dr Jolanta Kluba • redaktor tematyczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Polska

rozwój regionalny, społeczeństwo obywatelskie, migracje

dr Iwona Nowak • redaktor tematyczny, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Polska

historia najnowsza, mikrohistoria, oral history

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel • redaktor tematyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

społeczeństwo i kultura Europy XIX–XXI w., miasto i wieś w perspektywie historycznej XIX–XXI w., tożsamość kulturowa

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska • redaktor tematyczny, Uniwersytet Gdański, Polska

tożsamość lokalna i regionalna, Ziemie Zachodnie i Północne, historia mówiona

Maria Rudnicka • redaktor językowy, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

historia mówiona, narracje, język narracji

dr Agata Tatarenko • redaktor tematyczny, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Polska

historia mówiona, polityka pamięci, historia społeczna 

dr Katarzyna Uczkiewicz redaktor tematyczny, redaktor językowy, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

opozycja antykomunistyczna w Europie Środkowej, relacje polsko-czeskie, historia najnowsza Wrocławia

Piotr Zubowski redaktor tematyczny, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Polska

historia mówiona, historia Europy Wschodniej, mniejszości narodowe, etniczne i religijne