Ogłoszenia

 • "Odkrywając historię mówioną"

  2023-05-23

  Już 6 czerwca o godz. 18.00 prof. Alessandro Portelli odwiedzi Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, gdzie odbędzie się z nim jedyne w Polsce otwarte spotkanie poświęcone wydanej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość” książce pt. "Odkrywając historię mówioną".

  Spotkanie w języku angielskim poprowadzi dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, która jest jednocześnie redaktorką naukową książki.

  Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku.

  Redakcja WRHM

  Przeczytaj więcej na temat "Odkrywając historię mówioną"
 • Call for Papers

  2023-03-07

  Redakcja „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych, opracowań materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych.

  HARMONOGRAM

  Nr 13/2023

  Artykuły, opracowania materiałów źródłowych: kwiecień 2023 r.

  Recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych: czerwiec 2023 r.

  Nr 14/2024

  Artykuły, opracowania materiałów źródłowych: kwiecień 2024 r.

  Recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych: czerwiec 2024 r.

  Dwa najbliższe numery ukażą się w języku angielskim.

  Zarejestruj się i zgłoś swój tekst: www.wrhm.pl, e-mail: [email protected]

  WRHM jest  wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” multidyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

  WRHM znajduje się w bazach: Arianta, Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, Directory of Open Access Journals, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Index Copernicus International, MLA International Bibliography, Most Wiedzy, PBN – Polska Bibliografia Naukowa.

  WRHM znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 100 pkt

   

  Przeczytaj więcej na temat Call for Papers
 • Seminaria Historii Mówionej

  2023-01-04

  25 stycznia 2023 r. od 14.00 do 18.00 pod patronatem WRHM odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Seminariów Historii Mówionej (SHM) na Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie siedziba Wydziału Archeologicznego) w sali nr 110. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia i 24 maja. Wydarzenie jest współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Archiwum Danych Jakościowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

  Seminaria są wynikiem wielokrotnie wysuwanych na spotkaniach PTHM postulatów dotyczących po pierwsze: zwrotu ku istniejącym archiwom, kolekcjom, wywiadom i aktywnego zachęcania do korzystania z ich zasobów, a po drugie: inicjatywy mającej na celu podjęcie warsztatowej pracy analitycznej nad wywiadami, zarówno tymi przechowywanymi w archiwach, jak i całkiem nowymi, dopiero co nagranymi w ramach obecnie realizowanych projektów.

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dra Jakuba Gałęziowskiego Czas na analizę! O potrzebie seminariów historii mówionej z najnowszego numeru WRHM, będącego preludium do zaplanowanych spotkań.

  Więcej o SHM i zasadach uczestnictwa na Facebooku.

  Kontakt z organizatorami za pośrednictwem maila: [email protected]

   

  Przeczytaj więcej na temat Seminaria Historii Mówionej
 • SOCJOLOGIA BIOGRAFICZNA A HISTORIA MÓWIONA W POLSCE (PRZEGLĄD DOBROSĄSIEDZKICH STOSUNKÓW)

  2022-10-11

  Szanowni Państwo, 

  przypominamy o listopadowym cyklu trzech seminariów "Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)" w Łodzi (10 listopada), Warszawie (16 listopada) i we Wrocławiu (23 listopada).

  Zachęcamy do rejestracji udziału w wydarzeniu. 

  Program:

  Panel I | Łódź | 10.11.2022 r. 
  Socjologia biograficzna
  Teoria – metoda – praktyka

  Co się dzieje (naprawdę) między spotkaniem z człowiekiem a tekstem naukowym?

  dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
  dr Jerzy Stachowiak
  dr hab. Katarzyna Waniek
  dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
  dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ

  Panel II | Warszawa | 16.11.2022 r. 
  Kategoria doświadczenia w socjologii i historii (mówionej)

  O czym opowiada socjologia biograficzna, o czym historia mówiona?

  prof. dr hab. Kaja Kaźmierska
  dr Jakub Gałęziowski
  dr Andrzej Czyżewski
  dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. UW
  dr Anna Wylegała
  dr Dominik Czapigo
  dr Danuta Życzyńska-Ciołek

  Panel III | Wrocław | 23.11.2022 r. 

  Historia mówiona
  Praktyka – metoda – teoria

  Jaką przeszłość re/konstruuje historia mówiona i po co?

  dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ
  dr hab. Dobrochna Kałwa
  dr Piotr Filipkowski
  dr Marcin Stasiak
  dr Marcin Jarząbek
  dr Katarzyna Bock-Matuszyk

  Organizatorzy:

  Sekcja Badań Biograficznych PTS, Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

  Pozdrawiamy serdecznie, 

  Redakcja WRHM

  Przeczytaj więcej na temat SOCJOLOGIA BIOGRAFICZNA A HISTORIA MÓWIONA W POLSCE (PRZEGLĄD DOBROSĄSIEDZKICH STOSUNKÓW)
 • Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)

  2022-07-13

  Szanowni Państwo, 

  zapraszamy na jesienny cykl trzech seminariów "Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)"

  Historia mówiona i socjologiczne badania biograficzne blisko sąsiadują ze sobą. W polskim kontekście to sąsiedztwo jest szczególnie intensywne – można wręcz mówić o przecinaniu się, a nawet częściowym nakładaniu się obu tych podejść i praktyk badawczych. Badacze historii mówionej korzystają chętnie z teoretycznego i metodologicznego zaplecza socjologii biograficznej. Socjologowie są aktywni w projektach badawczych i dokumentacyjnych historii mówionej.

  Ta intensywna współpraca nie unieważnia jednak istotnych pytań o podobieństwa i różnice między tymi – wewnętrznie zresztą niejednorodnymi – sposobami zapisywania, analizowania i interpretowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń naszych rozmówców, osób z którymi prowadzimy wywiady, świadków historii.

  Uznaliśmy, że nadszedł dobry czas, by w gronie praktyków i teoretyków socjologicznych badań biograficznych oraz historii mówionej, zaktualizować i ponownie przedyskutować niektóre z tych pytań. Uporządkowaliśmy je roboczo w trzy grupy, wybierając kategorię doświadczenia (biograficznego, społecznego, historycznego – ale także badawczego), jako kluczową dla obu podejść, choć niekoniecznie tak samo definiowaną.

  Proszę kliknąć tutaj po więcej informacji.  

  Zapraszamy do rozmowy o praktyce i teorii naszych międzydyscyplinarnych działań!

  Przeczytaj więcej na temat Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)
 • Historia mówiona pogranicza

  2022-06-13

  W dniach 7–8 czerwca br. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Historia mówiona pogranicza” (Oral History of the Borderlands). Wydarzenie to odbyło się przy współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.

  Tym razem do stolicy Dolnego Śląska przybyli badacze z różnych stron Europy, reprezentujący odmienne dyscypliny badawcze, m.in.: historię, socjologię, antropologię. Wśród uczestników znaleźli się, prócz Polaków, również Czesi, Niemcy, Austriacy, Litwini, Łotysze i Włosi. Konferencję rozpoczęło wyjątkowe wydarzenie – prezentacja i dyskusja poświęcona polskiej edycji książki „Głos przeszłości” autorstwa Paula Thompsona oraz Joanny Bornat. W rozmowie wzięli udział autorzy wstępu do publikacji: prof. Marta Kurkowska-Budzan oraz dr Piotr Filipkowski, a także dr Katarzyna Bock-Matuszyk z Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Dyskusję prowadził dr Dominik Czapigo z Ośrodka KARTA, redaktor inicjujący wydanie tej publikacji.

  Przeczytaj więcej na temat Historia mówiona pogranicza
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia mówiona pogranicza”

  2022-04-08

  Szanowni Państwo,

  już 7 i 8 czerwca 2022 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa „Historia mówiona pogranicza”. Zapraszamy do zapoznania się z programem i zachęcamy do rejestracji biernego uczestnictwa w wydarzeniu do 30 kwietnia 2022 r. 

  Celem międzynarodowej konferencji naukowej jest dyskusja naukowa nad różnymi wymiarami pogranicza – zarówno w rozumieniu geograficznym, administracyjnym, jak i społeczno-kulturowym – obecnymi w wywołanych źródłach autobiograficznych. Podczas konferencji wyniki swoich badań (w języku polskim i języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym) przedstawi 65 badaczy reprezentujących różne dyscypliny humanistyki, sięgające do historii mówionej jako źródła i metody badań. Konferencji towarzyszyć będzie debata naukowa ze zdalnym udziałem światowej klasy przedstawiciela historii mówionej, Paula Thompsona, oraz walny zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

  Wydarzenie organizowane jest przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej, pod patronatem „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

  Przeczytaj więcej na temat Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia mówiona pogranicza”
 • Call for Papers

  2022-01-07

  "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history

  "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało WRHM w 2021 r. 100 pkt.

  Termin nadsyłania artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych do nr 12: 30 czerwca 2022 r.

  Termin zgłaszania tekstów przedłużony do końca lipca 2022 r. 

  Zarejestruj się i zgłoś swój tekst.

  Przypominamy także o organizowanej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" konferencji naukowej "Historia mówiona pogranicza" ("Oral History of the Borderlands"), która odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu w dniach 7–8 czerwca 2022 r. Partnerem konferencji jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a patronat nad wydarzeniem objął WRHM oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

  Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza do 13 lutego 2022 r.

  Przeczytaj więcej na temat Call for Papers
 • HISTORIA MÓWIONA POGRANICZA - CALL FOR PAPERS

  2021-12-14

  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia mówiona pogranicza”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2022 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Partnerem konferencji jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a patronat nad wydarzeniem objęło czasopismo naukowe „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

  CALL FOR PAPERS

  Pogranicze – zarówno w rozumieniu geograficznym i administracyjnym, jak i społeczno-kulturowym – jest szczególnego rodzaju obszarem doświadczania kontaktu z innym, odrębnym, obcym; przestrzenią koegzystencji, współpracy, ale i konfliktu. Pogranicze wskazuje na istnienie granicy – realnej bądź wyobrażonej, jednak zawsze wpływającej na tych, którzy żyją w jej pobliżu, bez względu na to, czy na co dzień granicę tę dostrzegają. Celem konferencji jest próba refleksji nad uchwytną w relacjach historii mówionej specyfiką życia na rozmaicie rozumianych pograniczach Europy i Świata – zarówno tych „odwiecznych”, jak i tych, które powstały w XX wieku w wyniku globalnych i lokalnych konfliktów, skutkujących m.in. zmianami granic administracyjnych i migracjami ludności.

  Zapraszamy do prezentacji badań wykorzystujących źródła i metodologię oral history do analizy m.in. następujących zagadnień:

  ● dom/życie codzienne w pobliżu granicą,
  ● nowe i dawne pogranicza,
  ● doświadczenie życia na styku regionów,
  ● ludzie pogranicza,
  ● granice wyobrażone (kultur, światopoglądów, pokoleń, tożsamości etc.),
  ● pamięć i dziedzictwo pogranicza.

  Jednocześnie organizatorzy pragną zaprosić do szczególnego namysłu nad samą historią mówioną, jako metodą badawczą wykorzystywaną przez reprezentantów różnych dyscyplin, a przez to niejako sytuującą się na pograniczu różnych nauk.


  ZGŁOSZENIA
  Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Zgłoszenia w języku polskim lu bangielskim prosimy wysyłać zap ośrednictwem formularza do 13 lutego 2022 r.  Abstrakt powinien uwzględniać zakres wykorzystania źródeł i/lub metodologii historii mówionej oraz bezpośrednie odniesienie do tematu konferencji.

  O przyjęciu zgłoszenia Organizatorzy poinformują Prelegentów do końca lutego 2022 r. Prelegenci zostaną poproszeni o przesłanie roboczej wersji swojego wystąpienia do 10 maja 2022 r., a tekstów do druku do 31 lipca 2022 r. Organizatorzy przewidują publikację tekstów z konferencji we „Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej” oraz wynagrodzenie dla Autorów artykułów przyjętych do druku.

  Konferencji będzie towarzyszył walny zjazd członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

  KONTAKT: [email protected]

  Serdecznie zapraszamy, 

  Redakcja WRHM

  Przeczytaj więcej na temat HISTORIA MÓWIONA POGRANICZA - CALL FOR PAPERS
 • Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  2021-12-02

  Szanowni Państwo,

  z przyjemnością ogłaszamy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki podwyższyło punktację "Wrocławskiemu Rocznikowi Historii Mówionej" do 100 pkt. Więcej informacji: tutaj.

  Zachęcamy do zgłaszania artykułów naukowych, recenzji oraz opracowań materiałów źródłowych, przygotowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą

  Redakcja WRHM

  Przeczytaj więcej na temat Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 • Nowości w WRHM

  2021-06-16

  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest już na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia wiadomości i aktualności związanych z czasopismem i historią mówioną, które będą ukazywać się na profilu czasopisma. Jednocześnie informujemy o odświeżeniu szaty graficznej strony WRHM-u. Zmiany są powiązane z opracowaniem nowego layoutu periodyku, który będzie obowiązywać od najbliższego tomu. 10 numer ukaże się w czerwcu, ale już teraz zachęcamy do lektury!

  Przeczytaj więcej na temat Nowości w WRHM
 • Call for Papers

  2021-02-26

  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history. Każdy nowy numer czasopisma ukazuje się do czerwca kolejnego roku.

  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

  W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało WRHM 40 pkt.

  Termin nadsyłania artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów (nowy dział Varia), sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych do nr 11: sierpień 2021 r.

  Zarejestruj się i zgłoś swój tekst. 

  Przeczytaj więcej na temat Call for Papers
 • Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  2021-02-11

  Szanowni Państwo,

  z przyjemnością ogłaszamy, że Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znalazł się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  Ministerstwo Edukacji i Nauki podwyższyło punktację Wrocławskiemu Rocznikowi Historii Mówionej do 40 pkt.

  Zachęcamy do zgłaszania artykułów naukowych, recenzji oraz opracowań materiałów źródłowych, przygotowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą

  Przeczytaj więcej na temat Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 • Historia mówiona najstarszych Polaków

  2020-11-11

  Nakładem Wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ukazała się publikacja pt. Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków. Książka jest wynikiem projektu oral history „100 100-latków na 100-lecie”, w ramach którego rejestrowano relacje z osobami urodzonymi w 1923 r. i wcześniej. Jej zawartość prezentuje fragmenty wypowiedzi świadków historii, zredagowane i uporządkowane chronologicznie: od dwudziestolecia międzywojennego, przez okres wojny, PRL, aż po dzień dzisiejszy. Ważną częścią publikacji są również odpowiedzi na pytania: Czym jest niepodległość? czy też Jaki był największy wynalazek XX w.?

  Książce towarzyszy również wystawa plenerowa, obecnie eksponowana w Lubaczowie, a także witryna internetowa.Całość została zrealizowana dzięki współpracy z badaczami historii mówionej z całego kraju, w tym instytucjami wykorzystującymi metodologię oral history, m.in. z Warszawy, Białegostoku, Krakowa, Opola, Kielc czy Katowic.

  W prace projektowe, w tym redakcyjne, zaangażowani byli członkowie redakcji „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”: dr Katarzyna Bock-Mauszyk, dr Ewa Maj, dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, a także Piotr Zubowski, Marek Szajda czy dr Jolanta Kluba.

  Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.

  Zachęcamy również do zapoznania się ze spisem treści publikacji, a także obejrzenia i posłuchania debaty on-line promoującej książkę, która odbyła się 11 listopada 2020 r. 

  Przeczytaj więcej na temat Historia mówiona najstarszych Polaków
 • Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  2019-12-20

  Szanowni Państwo,

  z przyjemnością ogłaszamy, że Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znalazł się w nowym wykazie czasopim naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wrocławskiemu Rocznikowi Historii Mówionej 20 pkt.

  Ponadto, wydawnictwo Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", zostało włączone przez Komisję Ewaluacji Nauki do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

  Zachęcamy do zgłaszania do naszego czasopisma artykułów naukowych, recenzji oraz opracowań materiałów źródłowych, przygotowanych zgodnie z intrukcją wydawniczą

  Przeczytaj więcej na temat Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych