Call for Papers

2022-01-07

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history

"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało WRHM w 2021 r. 100 pkt.

Termin nadsyłania artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych do nr 12: 30 czerwca 2022 r.

Zarejestruj się i zgłoś swój tekst.

Przypominamy także o organizowanej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" konferencji naukowej "Historia mówiona pogranicza" ("Oral History of the Borderlands"), która odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu w dniach 7–8 czerwca 2022 r. Partnerem konferencji jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a patronat nad wydarzeniem objął WRHM oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza do 13 lutego 2022 r.