CALL FOR PAPERS

2024-02-27

CALL FOR PAPERS

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopisma wynosi 100 pkt (dyscypliny: historia, etnologia i antropologia kulturowa)

Termin nadsyłania artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych to 15 maja 2024 r.

Najbliższy, 14 tom czasopisma ukaże się w całości w języku angielskim a jego publikacja planowana jest na listopad 2024 r.

Zarejestruj się i zgłoś swój tekst: www.wrhm.pl

e-mail: [email protected]

ISSN: 2084-0578, e-ISSN: 2719-7522

 

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest dotowany z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr projektu: RCN/SP/0620/2021, dofinansowanie: 80 000 zł, całkowita wartość: 101 000 zł