IX numer "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej"

2019-07-01

Szanowni Państwo!

Redakcja „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” czeka na propozycje artykułów naukowych, recenzji oraz opracowanych materiałów źródłowych jeszcze do 16 sierpnia 2019 r.

Teksty przygotowane zgodnie z instrukcją wydawniczą, zostaną rozpatrzone do publikacji w IX numerze WRHM-u.