Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2019-12-20

Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy, że Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znalazł się w nowym wykazie czasopim naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wrocławskiemu Rocznikowi Historii Mówionej 20 pkt.

Ponadto, wydawnictwo Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", zostało włączone przez Komisję Ewaluacji Nauki do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zachęcamy do zgłaszania do naszego czasopisma artykułów naukowych, recenzji oraz opracowań materiałów źródłowych, przygotowanych zgodnie z intrukcją wydawniczą