Leszek Wisłocki, Jeleniogórska sonata na cztery lata

Autor

  • Marek Szajda Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
  • Leszek Wisłocki Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.100

Słowa kluczowe:

historia mówiona, źródło historyczne, Jelenia Góra, edukacja, kompozytor

Abstrakt

Leszek Wisłocki is a famous music theorist and composer. For many years he has been a Professor at the Academy of Music in Wrocław. However, before he started working for the Academy, he spent some time living in Jelenia Góra, where for 4 years he attended the Stefan Żeromski Co-educational Gymnasium and Grammar School. These school years are the subject of Wisłocki’s account.

It is a detailed description of Professor’s pre-war life, as well as his and his family’s war experience, and in particular of his father’s military service. Wisłocki clearly explains the reasons for his family coming to Lower Silesia and settling in Jelenia Góra. Equally clearly Wisłocki recalls his teachers, school friends and important events which influenced the school life as well as the life of the local society, such as existence of the underground independence movement in 1949. He tells anecdotes about excursions to the mountains or his first performances as a musician staged at school. Wisłocki underlines the importance of this first, post-war period – not only for him, but also for his friends who later, having graduated from grammar school, went on to become professors or achieved other socially significant posts.

Finally, Professors pays a lot of attention to returns and school relations – still vivid and close after more than seven decades. Annual school reunions and extensive correspondence exchanged by the ex-pupils serves as a proof that the short period of education, which lasted only 4 years, had a great impact on the life of this generation.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marek Szajda - Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Marek Szajda – doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Badawczo zajmuje się historią najnowszą, oral history oraz historią Żydów. Społeczny Opiekun Zabytków Jeleniej Góry.    

Artykuł jest wynikiem badań realizowanych w ramach "Grantu Oral History" i sfinansowanych przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".

Bibliografia

Awangarda? Ostrożnie. Z prof. Leszkiem Wisłockim rozmawia Małgorzata Matuszewska, „Gazeta Wrocławska”, z 5 I 2012 r.

Brzozowski M., Kościół i Ojczyzna. Refleksje z młodzieńczych lat, „Ethos”, nr 3–4 (1991)

Bugaj T., Dzieci polskie na drogach wojennych migracji, „Rocznik Jeleniogórski”, R. XVII (1979)

Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. Wrzesiński W., Wrocław 2006

Jelenia Góra. Zarys rozwoju miasta, red. Kwaśny Z., Wrocław 1989

Kaczmarek T., Kotlina Jeleniogórska polskim ośrodkiem szybownictwa, „Rocznik Jeleniogórski”, R. III (1965)

Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008

Kociszewski J., Zasiedlanie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945–1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu Sudeckiego, Wrocław 1983

Komański H., Bulzacki K., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939–1947, Wrocław 2006

Księga Pamiątkowa wydana na 25-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. 1945–1970, red. Baltyn A. , Jelenia Góra 1970

Łaborewicz I., Paulinum w Jeleniej Górze – od folwarku jezuitów w XVII wieku do hotelu w XXI stuleciu, „Rocznik Jeleniogórski”, R. XLVI (2014)

Oszczanowski P., Kościół Garnizonowy Wojska Polskiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, dawniej kościół Łaski „Pod Krzyżem Chrystusa”, Wrocław 2005

Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. Wróbel J., Żelazko J., Warszawa 2008

Pomniki i tablice pamiątkowe Jeleniej Góry, red. Łaborewicz I., Jelenia Góra 2012

Przemiany ludnościowo-osadnicze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, red. Łoboda J., Wrocław 1994

Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej, http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/3717/ber (dostęp: 12 VIII 2015 r.)

Szarota T., Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969

Szwagrzyk K., Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951– 1955, Wrocław 1999

Wójcik S., Ksiądz Infułat Stanisław Turkowski – nestor pracy katechetycznej w Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995

Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. Madryas C., Wrocław–Warszawa–Kraków 2007

Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX w., red. Bździach K., Berlin–Jelenia Góra 1999

Zawsze miał nadzieję – ks. Mieczysław Brzozowski. Świadectwa i wspomnienia, red. Rynio A., Lublin 2006

Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945), red. Aniszewska J., Kobylarz-Buła R., Stanek P., Opole 2011

Życie polityczne i społeczne w Kotlinie Jeleniogórskiej: 1945–1948, Jelenia Góra 1982

Pobrania

Opublikowane

2015-10-30

Jak cytować

Szajda, M., & Wisłocki, L. (2015). Leszek Wisłocki, Jeleniogórska sonata na cztery lata. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 199–227. https://doi.org/10.26774/wrhm.100

Numer

Dział

Materiały źródłowe