P. Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015, ss. 366

  • Włodzimierz Suleja Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Biogram autora

Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Włodzimierz Suleja – prof. zwyczajny nauk historycznych. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, tam również obronił doktorat i habilitację. Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2013 dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału we Wrocławiu. Kontynuator szkoły badawczej dziejów polskiej myśli politycznej XIX i XX w. prof. Zielińskiego. Badacz biografii politycznych oraz historii Wrocławia i ruchów opozycji politycznej po II wojnie światowej (w tym historii „Solidarności”).

Opublikowane
2015-10-30
Dział
Recenzje i omówienia