Historia mówiona w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.)

Autor

  • Piotr Filipkowski Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Anna Wylegała Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Marta Kurkowska-Budzan Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Marcin Jarząbek Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.109

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Piotr Filipkowski – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek tamtejszego Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury oraz Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. W 2008 r. obronił doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN na temat doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie biograficzno-narracyjnej. W latach 2002– 2011 pracował w Ośrodku KARTA, koordynował program Historia Mówiona. Jest współtwórcą i stałym współpracownikiem Archiwum Historii Mówionej prowadzonego przez KARTĘ i Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Członek Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej przy Instytucie Socjologii UW, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Anna Wylegała – socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 2007–2015 pracowała w programie Historia Mówiona Fundacji Ośrodka KARTA. Jest autorką książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (2014).

Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marta Kurkowska-Budzan (ur. 1971) – dr hab. nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Remarque Institute, New York University (2001) oraz United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2002). Członek redakcji amerykańskiego czasopisma naukowego „Oral History Review”, polskich czasopism naukowych: „Historyka. Studia Metodologiczne”, nowo powstałych: „Stan Rzeczy”, „Rocznik Antropologii Historii”, współpracownik kanadyjskiego „Oral History Forum d’histoire oral”. Autorka książek: Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości (Kraków 2009), Historia zwykłych ludzi. Angielska historiografia dziejów społecznych (Kraków 2003), współredaktorka Oral History. Challenges of Dialogue (Amsterdam–Philadelphia 2009).

Marcin Jarząbek, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin Jarząbek (ur. 1984) – doktorant w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ; przygotowuje pracę doktorską o pamięci zbiorowej weteranów I wojny światowej; współautor Elementarza historii mówionej, w latach 2009–2011 sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

##submission.downloads##

Opublikowane

2015-10-30

Jak cytować

Filipkowski, P., Wylegała, A., Kurkowska-Budzan, M., & Jarząbek, M. (2015). Historia mówiona w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 293-308. https://doi.org/10.26774/wrhm.109

Numer

Dział

Kronika naukowa

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>