Historia mówiona w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.)

Autor

  • Piotr Filipkowski Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Anna Wylegała Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Marta Kurkowska-Budzan Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Marcin Jarząbek Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.109

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Piotr Filipkowski - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Piotr Filipkowski – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek tamtejszego Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury oraz Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. W 2008 r. obronił doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN na temat doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie biograficzno-narracyjnej. W latach 2002– 2011 pracował w Ośrodku KARTA, koordynował program Historia Mówiona. Jest współtwórcą i stałym współpracownikiem Archiwum Historii Mówionej prowadzonego przez KARTĘ i Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Członek Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej przy Instytucie Socjologii UW, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Anna Wylegała - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Anna Wylegała – socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 2007–2015 pracowała w programie Historia Mówiona Fundacji Ośrodka KARTA. Jest autorką książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (2014).

Marta Kurkowska-Budzan - Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marta Kurkowska-Budzan (ur. 1971) – dr hab. nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Remarque Institute, New York University (2001) oraz United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2002). Członek redakcji amerykańskiego czasopisma naukowego „Oral History Review”, polskich czasopism naukowych: „Historyka. Studia Metodologiczne”, nowo powstałych: „Stan Rzeczy”, „Rocznik Antropologii Historii”, współpracownik kanadyjskiego „Oral History Forum d’histoire oral”. Autorka książek: Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości (Kraków 2009), Historia zwykłych ludzi. Angielska historiografia dziejów społecznych (Kraków 2003), współredaktorka Oral History. Challenges of Dialogue (Amsterdam–Philadelphia 2009).

Marcin Jarząbek - Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin Jarząbek (ur. 1984) – doktorant w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ; przygotowuje pracę doktorską o pamięci zbiorowej weteranów I wojny światowej; współautor Elementarza historii mówionej, w latach 2009–2011 sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Pobrania

Opublikowane

2015-10-30

Jak cytować

Filipkowski, P., Wylegała, A., Kurkowska-Budzan, M., & Jarząbek, M. (2015). Historia mówiona w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 293–308. https://doi.org/10.26774/wrhm.109

Numer

Dział

Kronika naukowa