On the Fieldwork in Oral History Research

Autor

  • Marta Kurkowska-Budzan Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.145

Słowa kluczowe:

oral history, metodologia oral history, pamięć, dziennik badań, badania historyczne

Abstrakt

The article concerns the problem of a lack of both academic tools as well as a catalogue of basic epistemological objectives that could serve oral history in Poland. It has to be stated, however, that there are already many institutions, conferences and journals, that focus on the issue of oral history. The author proposes some solutions that could improve this methodological gap, based on her own experience in oral history, such as introducing a research diary as a scientific research tool. 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marta Kurkowska-Budzan - Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Marta Kurkowska-Budzan – Assistant Professor at the Department of History of Historiography and Methodology of History, the Institute of History at Jagiellonian University in Krakow. She has held postdoctoral fellowships at the US Holocaust Memorial Museum in Washington, DC (2002) and the Remarque Institute, New York University (2001). Her recent research concerns the cultural anthropology of sport and leisure in Poland 1945–1989 and projects in which she has been engaged for past two years include: “Little Township, 1945–1989” and “Lifestyles in Communist Poland”. A recently completed project on the symbolization of the past in contemporary public and private discourses resulted in the book Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości (Anticommunist armed underground in the Bialystok region. The analysis of contemporary symbolization of the past), 2009. She is also the author of Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych (History of the people. English social historiography), 2003, and co-author of the first Polish textbook on oral history: Historia mówiona. Elementarz (Oral History. The Primer), 2008, as well as co-editor of anthology Oral History. Challenges of Dialogue, 2009. She is a member of editorial boards of „Historical Anthropology Yearly, Status Quo. Anti-disciplinary Journal” and „Historyka. Studies in Methodology”.

Bibliografia

Filipkowski P., Historia mówiona jako historia faktyczna. Albo jak “odantropologizować” opowieści o przeszłości?, “Rocznik Antropologii Historii”, No. 1 (2016)

International Yearbook of Oral History and Life Stories, 1: Memory and totalitarianism, ed. Passerini L., Oxford–New York 1992

Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, “Kultura i Historia”, No. 18 (2010)

Kay M. Quinlan, Sommer B., Oral History Manual, AltaMira Press 2009

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000

Kubica-Heller G., Dlaczego warto czytać dziennik Bronisława Malinowskiego? Wyodrębnienie sprężyn życia, “Tygodnik Powszechny”, No. 22 (2002)

Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968

Kuhn T. S., Posłowie z 1969 r. do “Struktury rewolucji naukowych”, “Zagadnienia Naukoznawstwa”, No. 1 (1977)

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003

Malinowski B., Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Kraków 2007

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, ed. Wagner B., Wiślicz T., Zabrze 2008

Oral history in the digital age, ed. Boyd D., http://ohda.matrix.msu.edu/2012/06/ on-the-differences-between-folklore-fieldwork-and-oral-history/ (accessed: February 12, 2016).

Perks R., Ukraine’s forbidden history. Memory and nationalism, “Oral History”, No. 1 (1993)

Rapoport A., Human Aspects of Urban Form. Towards a Man-Environment Approach to Urban Form and Design, Pergamon Press 1977

Sagan I., Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle reżimu miejskiego, Gdańsk 2000

Sillamy N., Słownik psychologii, Warszawa 1994

Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, ed. Buliński M., Kairski M., Poznań 2011

W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, ed. Barański J., Golonka-Czajkowska M., Niedźwiedź A., Kraków 2015

Watson C. W., Being There. Field- work in Anthropology, London 1999

Opublikowane

2016-10-30

Jak cytować

Kurkowska-Budzan, M. (2016). On the Fieldwork in Oral History Research. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 7–19. https://doi.org/10.26774/wrhm.145

Numer

Dział

Artykuły i studia