From private memory to the collective image of the Ukrainian Holodomor

Autor

  • Wiktoria Kudela-Świątek Narodowe Centrum Nauki, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.148

Słowa kluczowe:

pamięć osobista, pamięć wspólnoty, oral history, wielki głód, Ukraina, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Związek Radziecki

Abstrakt

The article discusses a wide range of aspects concerning the Holomodor – the Great Famine in the Soviet Union in the years 1932–1933. The author focuses on examining the processes of creating a collective image of the Great Famine and the role of individual memory of its survivors in building this image. Analyzing the memories of the survivors the author deals with distortions and myths which has grown up around the Holomodor. The significance of this disaster for the Ukrainian identity is also the subject of the analysis.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Wiktoria Kudela-Świątek - Narodowe Centrum Nauki, Polska

Wiktoria Kudela-Świątek – took her M.A. degrees in history (2007) and in Russian philology (2010) from Jagiellonian University; in 2012 she defended her PhD dissertation, National- and Religion-motivated Persecution as Recollected by Poles in Kazakhstan. A Study of Oral History at Jagiellonian University’s. She benefited from scholarships granted by the Polish government (2001–2007) and by the Local Government of Vinnytsia in Ukraine (2009–2010), she was also a grantee of the Polish Ministry of Science and Higher Education’s scholarship at the Pushkin State Russian Language Institute in Moscow (2009–2010). She is a member of the International Oral History Association and Polish Oral History Association. Author of three monographs, she has edited or co-edited several publications and written a number of articles in Polish, Russian and Ukrainian, dealing primarily with oral history, but also touching upon the subjects of memory (including the realms of memory and collective memory), the histories of Poles exiled to the East in the 19th and 20th centuries, the Holodomor, Soviet mass-deportations, every-day life in the Soviet Union and identity transformations in the former member states of the Communist Bloc. Her book on the history of the persecution of the Poles deported to Kazakhstan during WWII, Odpamiętane… O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym (2013), was nominated for the 2014 Identitas Prize for the Best Book in the Humanities.

Bibliografia

Assmann J., Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination, New York 2011

Borysenko V, A Candle in Remembrance: An Oral History of the Ukrainian Genocide of 1932–1933, New York 2010

Borysenko V., A Candle in Remembrance: An Oral History of the Ukrainian Genocide of 1932–1933, New York 2010

Conquest R., The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine, Oxford 1986

Halbwachs M., On Collective Memory, Chicago–London 1992

Irwin-Zarecka I., Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory, New Brunswick–New Jersey 2009

Językowy obraz świata i kultura, ed. Dąbrowska A., Anusiewicz J., Wrocław 2000

Kabzińska I., Wśród “kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999

Kas’ânov G., Danse macabre. Golod 1932–1933 rokìv u polìticì, masovìj svìdomostì ta ìstorìografìï (1980-tì – počatok 2000-h), Kiïv 2010

Kas’ânov G., The Holodomor and the Building of a Nation, “Russian Politics and Law”, Vol. 48 (2010)

Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Kraków 2008

Kostilêva S., Visvìtlennâ vìtčiznânoû presoû 70-ï rìčnicì golodu 1932–1933 rr., http:// www.history.org.ua/zbirnyk/problems12/5.pdf (accessed: February 16, 2007)

Kudela-Świątek W., Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932–1933, Kraków 2014

Kulczycki S., Hołodomor. Wielki głód na Ukrainie w latach 1932–1933 jako ludobójstwo – problem świadomości, Warszawa 2008

Manâk V., Kovalenko-Manâk L., 33-ìj: Golod. Narodna Kniga-Memorìal, Kiïv 1991

Maročko V., Sens “Knigi pam`âtì” ne u pomstì, a nasampered u spravedlivostì, http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3321/art/1213308755.html (accessed: December 12, 2013)

Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańsk 2001

Megill A., History, Memory, Identity, “History of the Human Sciences”, Vol. 11 (1998)

Misztal B. A., Theories of Social Remembering, Maidenhead 2003

More on this subject: O. Veselova, Svìdčennâ očevidcìv golodu-genocidu 1932–1933 rr. v Ukraïnì âk džerelo doslìdžennâ jogo pričin ta naslìdkìv, “Ìstoričnij žurnal”, No. 5 (2009)

Narodna kulʹtura Podìllâ u kontekstì nacìonalʹnogo vihovannâ, ed. Ìvanicʹka N, Vìnnicâ 2004

Narrative and Genre, ed. Chamberlain M., Thompson P., New York 2000

Nijakowski L., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008

Oral History Project of the Commission on the Ukraine Famine, ed. Mace J., Heretz L., Washington 1990

Pamięć zbiorowa i kulturowa, ed. Saryusz-Wolska M., Kraków 2009

Realms of Memory. Rethinking the French Past, ed. Nora P., New York 1996

Schacter D., Searching for Memory. The Brain, the Mind, and the Past, New York 1996

Shared History – Divided Memory: Jews and Others in Soviet-Occupied Poland, 1939–1941, ed. Barkan E., Cole E. A., Struve K., Leipzig 2008

The Oral History Reader, ed. Perks R., Thomson A., London 1998

Thomson A., Anzac Memories: Living with the Legend, Monach 2013

U pošukah vlasnogo golosu. Usna ìstorìâ âk teorìâ, metod ta džerelo, ed. Grìnčenko G., Hanenko-Frìzen N., Harkìv 2010

V`âtrovič V., Âk Golodomor zrobiv nas nacìêû, http://holodomor33.org.ua/volodymyr-vyatrovych-yak-holodomor-zrobyv-nas-natsijeyu/ (accessed: November 26, 2013)

Velikij golod v Ukraïnì 1932–1933 rokìv, ed. Mejs Dž., 4 vol., Kiïv 2008

Welzer H., Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 2002

Opublikowane

2016-10-30

Jak cytować

Kudela-Świątek, W. (2016). From private memory to the collective image of the Ukrainian Holodomor. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 33–62. https://doi.org/10.26774/wrhm.148

Numer

Dział

Artykuły i studia

Inne teksty tego samego autora