Feliks Badowski, Z Warszawy do Wrocławia przez puszczę – relacja powstańca warszawskiego

Autor

  • Maciej Pęcherz Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.15

Słowa kluczowe:

Powstanie Warszawskie, oral history, Pafawag, AK, Armia Krajowa

Abstrakt

Feliks Badowski (born on 17th May 1923 in Warsaw) was a soldier who fought in ZWZ-AK (Union of Armed Struggle-Home Army). His account concerns his education and work, war experiences and life after the war.

This witness describes in great detail his work in industry in occupied Warsaw and his struggle for independence in the frames of ZWZ-AK. He also mentions his studies within Towarzystwo Kursów Technicznych

(Technical Courses Association). A vast part of the narrative is devoted to Feliks Badowski’s participation in the Warsaw Uprising – he tells us, amongst others, about preparations for armed resistance against the occupier, how the army units were organized in the first days of fighting, and about the attack on the citadel.

A lot of focus is given to partisan activity in Kampinos Forest – the witness explains, for example, the structure of partisan forces, their help for the fighting Warsaw, sabotage actions and how they received deliveries by airdrops. This account gives us also some insight into the way the inhabitants of villages and towns near Warsaw perceived the Warsaw Uprising. Also, it relates the marching-out of partisan units and their way towards the Świętokrzyskie mountains, during which – near Żyrardów – they were defeated by Germans. A separate part of the narrative is devoted to reminiscences from post-war Wrocław – Feliks Badowski explains why he came to the Lower Silesia and pictures relations in his new place of work – Pafawag (Państwowa Fabryka Wagonów – National Rail Carriage Factory).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maciej Pęcherz, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Maciej Pęcherz (ur. 1987) – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Karola Maleczyńskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się historia mówiona.

Bibliografia

Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, red. Komorowski K., Warszawa 1996

Baliński W., „Człowiek w cieniu”: Tadeusz Pełczyński – zarys biografii, Kraków 1994

Bartelski I., AK, t. I, Podziemna armia 27 IX 1939 – 30 VI 1943, Warszawa 1990

Bartoszewski W., T. Bór-Komorowski, Powstanie Warszawskie, Warszawa 2008

Bochenek R., Twierdza Modlin, Warszawa 2003

Drozdowski M., Starzyński: legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Warszawa 2006

Dwadzieścia lat Pafawagu: 1945–1965, Wrocław 1965

Encyklopedia Warszawy, red. Kaczorowski B., Warszawa 1994

Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warszawa 2006

Hoppen-Zawadzka J., Pięć lat na wojennych ścieżkach. Wieczorne rozmowy o odległych dziejach, Łódź 2006

Jankowski S., Początki odbudowy przemysłu wrocławskiego w latach 1945–1946, „Rocznik Wrocławski”, t. XIX (1980)

Janota Bzowski Z., Dzieje rodziny Hemplów, Warszawa 1987

Jasiński G., Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w powstaniu warszawskim, Pruszków 2008

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003

Kazimierski J., Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa 1976

Kołakowski K., NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2002

Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, red. Stępnik K., Rajewski M., Lublin 2011

Kozaczuk W., Wehrmacht 1933–1939, Warszawa 1978

Kroll B., Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, Warszawa 1985

Krzyczkowski J., Konspiracja i Powstanie w Kampinosie, Warszawa 1961

Kunert A. K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, Warszawa 1987

Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. Myszor J., Warszawa 2002

Madajczyk C., Faszyzm i okupacja 1938–1945, t. I, Poznań 1983

Mueller R.D., Wspólnicy Hitlera. Formacje sojusznicze Wehrmachtu na froncie wschodnim, Warszawa 2010

Nowacki T., Udział polskiej Eskadry nr 1586 w pomocy walczącej Warszawy, Warszawa 1984

Ożóg M. E., Władysław Gomułka. Biografia polityczna, t. I, Warszawa 1989

Powstanie warszawskie 1944. Wybór dokumentów, t. II, cz. I, red. Matusak P., Warszawa 2001

Pruss W., Rozwój przemysłu warszawskiego w latach 1864–1914, Warszawa 1977

Sawicka I., Powstanie Warszawskie 1944 – bibliografia, t. 4–5, Warszawa 2004

Szarota T., Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1985

Tempski Z., Wrocławski ośrodek przemysłowy, Wrocław 1970

Topolski J., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993

Uzbrojenie Wehrmachtu i SS, red. Staniszewski F., Białystok 1993

Wojciechowski I., Karabin Mosin wz. 1891, Warszawa 1982

Zawodny K., Uczestnicy i świadkowie powstania warszawskiego. Wywiady, Warszawa 2004

Życie w powstańczej Warszawie. Sierpień–wrzesień 1944. Relacje – dokumenty, oprac. Serwański E., Warszawa 1965

##submission.downloads##

Opublikowane

2011-10-30

Jak cytować

Pęcherz, M. (2011). Feliks Badowski, Z Warszawy do Wrocławia przez puszczę – relacja powstańca warszawskiego. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, 123-157. https://doi.org/10.26774/wrhm.15

Numer

Dział

Materiały źródłowe