„Czas wszystko zmienia…”? Wartość zmian i zmiana wartości w sferze podróżowania i ruchu turystycznego w Czechosłowacji w kontekście Aksamitnej Rewolucji 1989/1990.

  • Pavel Mücke Praga

Abstrakt

Artykuł jest próbą refleksji nad formą i przemianami w sferze ruchu turystycznego w związku z Aksamitną Rewolucją 1989 r. i z upadkiem komunizmu w Czechosłowacji. W tekście prezentowany jest historyczny rozwój tej sfery. W dalszej części przedstawiono zagadnienie z perspektywy narratorów wywiadów oral history i znaczenia, jakie przykładają do tej problematyki. W podsumowaniu autor zastanawia się, jakie znaczenie miał przełom roku 1989 dla rozwoju ruchu turystycznego w kontekście czeskiej historii współczesnej.

Pobrania

Dane o liczbie pobrań nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Pavel Mücke, Praga

Pavel Mücke – urodził się w 1978 r. w Pardubicach (Czechosłowacja). Studiował na kilku uniwersytetach (Ostrawa, Paryż IV, Ołomuniec, Praga). Od 2006 r. jest starszym badaczem w Centrum Historii Mówionej w Instytucie Historii Współczesnej w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, od 2017 r. jest także profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Historii Mówionej i Historii Współczesnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 2012–2018 był przewodniczącym Czeskiego Towarzystwa Historii Mówionej, a w latach 2012–2016 – członkiem Rady Międzynarodowego Towarzystwa Historii Mówionej i regionalnym przedstawicielem Europy. Autor kilku artykułów i książek (ostatnio np. Velvet Revolutions: The Oral History of Czech Society, New York–Oxford: Oxford University Press, 2016 – współautor Miroslav Vaněk). Specjalizuje się w historii nowożytnej i współczesnej (zwłaszcza Europy i USA), historii mówionej (z historią „zwykłych ludzi” i życia codziennego) oraz interesuje się badaniem relacji między historią i pamięcią (szczególnie na temat „obrazu innych”: spostrzeganie obcokrajowców, innych krajów itp.).

Bibliografia

Bělohradský V., Kapitalismus a občanské ctnosti, Praha1992

Braudel F., Ecrits sur l’histoire, Paris 1969

Braudel F., La Mediterranee et le mondemediterraneen a l’epoque de Philippe II, Paris 1949

Chenu R., Žít svobodně je umění. (Československý deník 1969–1980), Praha 2007

Duda I., Stanić I., Tanned guardians, followers and pioneers: Yugoslav directed tourism across Tito's Brijuni Islands, „Journal of Tourism History“, 6 (2014), nr 2–3, s. 174–193

Gjuričová A., Kopeček M., Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Praha–Litomyšl 2008

Houda P., Socialistické pohostinství: ideál veřejného stravování zdevastovaný praxí, [w:] Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, red. M. Vaněk, L. Krátká, Praha 2014, s. 352–379

Judt T., Poválečná Evropa. Historie po roce 1945, Praha 2008

Kopeček L., Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997, Brno 2010

Kounovský A., Vnitřní obchod v závěru 7. pětiletky, „Československé pohostinství a cestovní ruch“, 31 (1985), nr 1

Krapfl J., Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989–1992, Ithaca and London 2013

Krátká L., A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989: How a Small, Landlocked Country Ran Maritime Business During the Cold War, Stuttgart 2015

Krátká L., Z Prahy až na konec světa. Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu, [w:] Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, red. M. Vaněk, L. Krátká, Praha 2014, s. 230–271

Kraťoch R., Slovo k přestavbě, „Československé pohostinství a cestovní ruch“, 33 (1987), nr 11

Kučera J., Postranní cesty – Schleichwege – drogi boczne – köztes terei. Neoficiální kontakty mezi občany socialistických zemí v letech 1945–1989, “Soudobé dějiny“, XVII (2010), nr 3, s. 307–311

Mašková T., „Západní“ cizinci v normalizačním Československu, praca dyplomowa, Praha 2013

Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview, red. M. Vaněk, Praha 2006

Portelli A., The Battle of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue, Madison 1997

Portelli A., The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, Albany 1991

Portelli A., They Say in Harlan Country: An Oral History, New York–Oxford 2010

Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, red. M. Vaněk, L. Krátká, Praha 2014

Profantová Z., Hodnota změny – změna hodnoty. Demarkační rok 1989, Bratislava 2009

Průcha V. [et al.], Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1918–1992, 2. díl, 1945–1992, Brno 2009

Pullman M., Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011

Raleich D., Soviet Babyboomers. An Oral History of Russia’s Cold War Generation, New York–Oxford 2013

Rychlík J., Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989, Praha 2007

Schnidler-Wisten P., Rodinné prostředí příslušníků politických elit a disentu, [w:] Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview, red. M. Vaněk, Praha 2006, s. 205–235

Suk J., Labyrintem revoluce – Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990), Praha 2003

Vaněk M., „Jak jsme budovali socialismus a potom kapitalismus… Tak jste to myslel?“ Profesí osudy hospodářských elit v době tzv. normalizace a na počátku transformace, [w:] Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, red. M. Vaněk, L. Krátká, Praha 2014, s. 178–228

Vaněk M., Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence, Praha 2009

Vaněk M., Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu, Praha 2002

Vaněk M., Mücke P., Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society, New York–Oxford 2016

Vaněk M., Urbášek P., Vítězové? Poražení; M. Vaněk, Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview, Praha 2006

Vykoukal J., Litera B., Tejchman M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Praha 2000

Yurchlak A., Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation, Princeton 2006

Zubov A., Dějiny Ruska 20. století II díl (1939–2007), Praha 2015
Opublikowane
2018-03-12
Jak cytować
MÜCKE, Pavel. „Czas wszystko zmienia…”? Wartość zmian i zmiana wartości w sferze podróżowania i ruchu turystycznego w Czechosłowacji w kontekście Aksamitnej Rewolucji 1989/1990.. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, [S.l.], v. 7, p. 149-161, mar. 2018. ISSN 2084-0578. Dostępny w: <https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/170>. Data dostępu: 22 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.26774/wrhm.170.
Dział
Artykuły i studia