Jan Leszczyński „Takie hobby potem miałem, żeby mieć drukarnię”

  • Ewa Sowińska Wrocław

Abstrakt

Relacja Jana Leszczyńskiego to opowieść autobiograficzna rozpoczynająca się od wybuchu II wojny światowej. Następnie barwnym językiem autora opisująca rzeczywistość lat powojennych na tzw. Ziemiach Odzyskanych, edukacji, pierwszej pracy a następnie studiach na Wyższej Szkole Ekonomicznej. Ze swojej perspektywy przybliża  funkcjonowanie gospodarki PRL poprzez opowieści o pracy w dużych zakładach produkcyjnych na Dolnym Śląsku, między innymi w dzierżoniowskiej Diorze, gdzie pracował Pan Jan. Relacja została zarejestrowana przez autorkę opracowania w ramach projektu dokumentacyjno-badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zatytułowanego „Fabryczny Wrocław”.

Pobrania

Dane o liczbie pobrań nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Ewa Sowińska, Wrocław

Ewa Sowińska – absolwentka historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz literatury anglojęzycznej Uniwersytetu Bolońskiego, od 2014 r. pracuje w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, gdzie zajmuje się projektami badawczymi. Zainteresowania: historia społeczna Ziem Zachodnich i Północnych po 1945 r. oraz warunki pracy robotników w dużych zakładach produkcyjnych we Wrocławiu w okresie PRL-u. Jest sekretarzem redakcji Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Bibliografia

Chumiński J., Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2000, s. 23

Gryglewska A., Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2000, s. 252

Kaczmarek R., Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2014

Leszczyńska J., Niezwykłe życie, Opole 2017

Bereszyński Z., Polskie Opole (1945–2010), [w:] Opole. Dzieje i tradycja, red. B. Linek, K. Tarka, U. Zajączkowska, Opole 2011, s. 149

Misztal R., Kuceła B., Wszoła T., 40 lat zakładów radiowych Diora 1945–1985, Dzierżoniów 1985

Ptak R., Wrocławskie Komputery [w:] Wrocław 1945–2016, red. Wojciech Kucharski, Wrocław 2016, s. 183

Schütze F. Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. K. Kaźmierska (antologia tekstów), wyd. I, Kraków 2012, s. 141–278

Szymańska-Szwąder M., Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944, [w:] Z Archiwum Historii Mówionej, z. 4, Warszawa 2012

Wójtowicz N., Solidarność polsko-węgierska ‘56. W relacjach prasy, [w:] Biuletyn IPN nr 10, Warszawa 2006
Opublikowane
2018-03-12
Jak cytować
SOWIŃSKA, Ewa. Jan Leszczyński „Takie hobby potem miałem, żeby mieć drukarnię”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, [S.l.], v. 7, p. 211-253, mar. 2018. ISSN 2084-0578. Dostępny w: <https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/173>. Data dostępu: 22 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.26774/wrhm.173.
Dział
Materiały źródłowe