Wacław Leszczyński „Jak się jest ze szkoły TPD-owskiej, to ma się zupełnie inne spojrzenie…”

Autor

  • Katarzyna Bock-Matuszyk Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.174

Abstrakt

Relacja prof. Wacława Leszczyńskiego zarejestrowana przez Marcelinę Jakimowicz powstała w ramach projektu dokumentacyjno-badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” pt. „Wrocławska nauka w relacjach profesorów”. Edycji źródłowej poddana tu została pierwsza swobodna część narracji, dotycząca dzieciństwa, okresu wojny i okupacji, pierwszych lat po wojnie spędzonych na Opolszczyźnie oraz okresu wrocławskiego – studiów i kariery zawodowej Wacława Leszczyńskiego na dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wiele miejsca w swych wspomnieniach prof. Leszczyński poświęca historii swojej matki, Jadwigi Leszczyńskiej, łączniczki AK, więźniarki Auschwitz i powojennej nauczycielki i bibliotekarki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Katarzyna Bock-Matuszyk - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, Polska

Katarzyna Bock-Matuszyk – historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

[email protected]

Bibliografia

Badura R., Sobota J., Akademia Rolnicza, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. A. Chmielewski [et al.], Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 157–167

Bereszyński Z., Polskie Opole (1945–2010), [w:] Opole. Dzieje i tradycja, red. B. Linek, K. Tarka, U. Zajączkowska, Opole 2011, s. 149

Białczyk W., Stanisław Tołpa, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. A. Chmielewski [et al.], Wrocław–Warszawa–Kraków 2005 s. 522

Bock-Matuszyk K., Nauka wrocławska w relacjach profesorów – potencjał badawczy narracji biograficznych, [w:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945–2015. W 70. rocznicę polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu, red. W. Kucharski, K. Bock-Matuszyk, G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 13–32

Buczek J., Stefan Gumiński, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. A. Chmielewski [et al.], Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 411

Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu, red. J. Sobota, T. Szulc, J. Tyszkiewicz, Wrocław 2001

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wyd. II rozszerzone, red. A. Kotecki, T. Szulc, J. Tyszkiewicz, Wrocław 2011

Filipkowski P., O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach historii mówionej), [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, R. 2, Wrocław 2012, s. 48

Gabryszewski Z., Marian Suski, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. A. Chmielewski [et al.], Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 567

Gołachowski A., Nauki Rolnicze, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. A. Chmielewski [et al.], Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 498

Jasińska Z., Antoni Wojtysiak 1896–1978, [w:] 50 lat Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1945–1995, red. A. Kotecki, Wrocław 1995, s. 333–334

Jaworski P., Budowa podstaw Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Rolniczy i Wydział Medycyny Weterynaryjnej w latach 1945–1956, [w:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945–2015. W 70. rocznicę powstania polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu, red. W. Kucharski, K. Bock-Matuszyk, G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 191–203

Kiersnowski J, Aleksander Tychowski 1900–1962, [w:] 50 lat Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1945–1995, red. A. Kotecki, Wrocław 1995, s. 330–331

Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, R. 1 Wrocław 2011, s. 39–72

Leszczyńska J., Niezwykłe życie, Opole 2017

Leszczyński W., Powstanie i rozwój wydziału, [w:] Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wyd. II rozszerzone, red. A. Kotecki, T. Szulc, J. Tyszkiewicz, Wrocław 2011, s. 239

Moroz P., Wydział Rolniczy WSR i Akademii Rolniczej 1951–1995, [w:] 50 lat Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1945–1995, red. A. Kotecki, Wrocław 1995, s. 33

Tyszkiewicz J., Lata 1972–1980, [w:] Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wyd. II rozszerzone, red. A. Kotecki, T. Szulc, J. Tyszkiewicz, Wrocław 2011, s. 68

Zysiak A., Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Kraków 2016

Pobrania

Opublikowane

2017-12-29

Jak cytować

Bock-Matuszyk, K. (2017). Wacław Leszczyński „Jak się jest ze szkoły TPD-owskiej, to ma się zupełnie inne spojrzenie…”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, 255–304. https://doi.org/10.26774/wrhm.174

Numer

Dział

Materiały źródłowe