3R: Ukraine’s path towards democratisation. Interviews with Viktor Yushchenko, Mykola Riabchuk, Maria Tomak

  • Paweł Kowal Warszawa
  • Iwona Reichardt Warszawa

Abstrakt

Artykuł przedstawia teoretyczne i historyczne ramy projektu 3R. Po pierwsze, uwzględnia fakt, że w najnowszej historii Ukrainy trzy ważne fale protestu odbyły się w tym samym miejscu – na Placu Niepodległości w Kijowie. Po drugie, nakreśla elementy metody historii mówionej wykorzystane w projekcie, przedstawiając szanse i możliwe problemy wynikające z metodologii projektu, uzasadniając w ten sposób decyzję podążania za Michaelem Frischem w nurcie „więcej historii”. Na końcu autorzy uzasadniają wybór trzech wywiadów przedstawionych w tym tomie.

Pobrania

Dane o liczbie pobrań nie są jeszcze dostępne.

Biogramy autorów

Paweł Kowal, Warszawa

Paweł Kowal – doktor habilitowany Katedry Historii i Cywilizacji Europejskiej w College of Europe (Natolin), gdzie wspólnie z profesorem Georges’em Minkiem współprowadzi projekt Trzy Rewolucje Ukraińskie. Jest także adiunktem Polskiej Akademii Nauk. W przeszłości był posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji UE na Ukrainie.

Iwona Reichardt, Warszawa

Iwona Reichardt – zastępca redaktora naczelnego New Eastern Europe, doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje pracę z czasopismem Foreign Policy w Waszyngtonie i współpracowała z Bankiem Światowym w zakresie analizy polityki. Autorka wielu tekstów naukowych i artykułów dziennikarskich.

Bibliografia

Åberg M., Paradox of Change: Soviet Modernization and Ethno-Linguistic Differentiation in Lviv, 1945–1989, “Harvard Ukrainian Studies”, Vol. 24 (2000), p. 285–301

Aslund A., The Economic Policy of Ukraine after the Orange Revolution, “Eurasian Geography and Economics”, no. 5 (46) (2005), p. 327–353

Aspects of the Orange Revolution: Democratization and Elections in Post-Communist Ukraine, ed. by P. D'Anieri, T. Kuzio, New York 2007

Basilevsky A., Early Ukraine: A Military and Social History to the Mid-19th Century, Jefferson 2016

Beacháin D.Ó., Polese A., The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures, London 2010

Beissinger M., Mechanisms of Maidan: The Structure of Contingency in the Making of the Orange Revolution. “Mobilization: An International Quarterly”, no. 1 (16) (2011), p. 25–43

Bosworth M., Memory and the practice of oral history, [in:] Memory and history. Understanding memory as source and subject, ed. by J. Tumblety, Routlege 2013

Burgsdorff E., The Euromaidan Revolution in Ukraine: Stages of the Maidan Movement and Why They Constitute Revolution, “Inquiries Journal”, no. 2(7) (2015), p. 1–3

Carrère d'Encausse H., Decline of an Empire: the Soviet Socialist Republics in Revolt, New York 1979

Chirovsky N., Moscow’s Russification of Ukraine: Papers and Articles, New York 1987
Collecting and interpreting Qualitative Materials, ed. by N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Sage 2013

Davies N., God’s Playground. A History of Poland, Vol. 1: The Origins to 1795, Vol. 2: 1795 to the Present, Oxford 2003

Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution, ed. by T. Kuzio, New York 2009

Diuk N., Youth as an Agent for Change: The Next Generation in Ukraine, “Demokratizatsiya”, no. 2 (21) (2013), p. 179–196

Forbig J., Ukraine after the Orange Revolution, Washington 2005

Fournier A., Mapping Identities: Russian Resistance to Linguistic Ukrainisation in Central and Eastern Ukraine, “Europe-Asia Studies”, vol. 54, no. 3 (May, 2002), p. 41–433

Francuz P., Francuz H., W barwach jesieni. Percepcja ekspozycji muzealnej przez osoby starsze, Warszawa 2016, expertise in P. Kowal’s archives

Frisch M., A Shared Authorityp. Essays on the Craft and Meaning on Oral and Public History, New York 1990

Geib R., Russia’s Annexation of Crimea: The Mills of International Law Grind Slowly but They Do Grind, „International Law Studies”, no. 91 (2015), p. 425–449

Grinczenko G., Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, no. 3 (2013), p. 73–92

Haran O., Zolkina M., Ukraine’s Long Road to European Integration, “Ponars Eurasia”, no. 311 (2014)

Johnson J., Banking in Russia: Shadows of the Past, “Problems of Post-Communism”, vol. 43 (3) (1996)

Kasianov G., Ther P., A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography, Budapest 2009

Komunizm. Ideologia, system, ludzie, ed. by T. Szarota, Warszawa 2001

Kowal P., Dlaczego doszło do Okrągłego Stołu? Przyczyny zmian politycznych w Polsce w latach 1989–1990 w opiniach polityków, aktywnych uczestników wydarzeń tego okresu, [in:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, ed. by T. Szarota, Warszawa 2001, p. 156–173

Kowal P., Wapiński M., A Tale of Three Maidans, “New Eastern Europe”, no. 2 (XI) (2014), p. 7–13

Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, no. 1 (2011), p. 9–34

Kuzio T., Democratic Revolution in Ukraine: From Kuchmagate to Orange Revolution, Oxford 2013

Kuzio T., Ukraine Under Kuchma, Political Reform, Economic Transformation and Security Policy in the Independent Ukraine, London 1997

Lapychak C., Independence: Over 90% Vote Yes in Referendum; Kravchuk Elected President of Ukraine, “The Ukrainian Weekly”, no. 49 (LIX) (1991), p. 1–16

Marples D., Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine, Budapest 2007

Matuszak S., The Oligarchic Democracy: The Influence of Business Groups on Ukrainian Politics, ”OSW”, no. 42 (2012), p. 1–113

Maubach F., Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, no. 3 (2013), p. 39–72

Memory and history. Understanding memory as source and subject, ed. by J. Tumblety, Routlege 2013

Niethammer L., Memory and History, Frankfurt a.Main 2012

Onuch O., Mapping Mass Mobilization. Understanding Revolutionary Moments in Argentina and Ukraine, New York 2014

Paniotto V., Ukraine: Presidential Elections 2004 and the Orange Revolution, “Kyiv International Institute of Sociology Report”, (2004), p. 1–27

Plokhy S., The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford 2001

Plokhy S., Sysyn F., Religion and Nation in Modern Ukraine, CIUS Press 2003

Pritsak O., The First Constitution of Ukraine (5 April 1710), “Harvard Ukrainian Studies”, (22/1998), p. 471–496

Pryshchepa K., Once a Protester, Always a Protester, “New Eastern Europe”, no. 1 (XXV) (2017)

Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough, ed. by A. Aslund, M. MacFaul, Washington 2006

Romaniuk R., New Tools of the Revolution, “New Eastern Europe”, no. 1 (XXV) (2017)

Shapovalova N., The Positions of the Main Ukrainian Stakeholders on the Russia-Georgia Conflict, “SIPU report”, no. (2008), p. 1–7

Shopes L., Making Sense of Oral History, History Matters: The U.S. Survey Course on the Web, http://historymatters.gmu.edu/mse/oral.htm

L. Shopes, What Oral History Is, and Isn’t, [in:] Collecting and interpreting Qualitative Materials, ed. by N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Sage 2013

The End of the Soviet Union: Stanislau Shushkevich’s Eyewitness Account, “Demokratizatsiya”, no. 3 (21) (2013), p. 315–337

The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia, ed. by E. Svante, S. Cornell, F. Starr, New York 2009

Ukraine's Euromaidan: Analyses of a Civil Revolution, ed. by D.R. Marples, F.V. Mills, Stuttgart–Hannover 2015

Wilson A., Ukraine Crisis. What it Means for the West, Yale University Press 2014

Wilson A., Ukraine’s Orange Revolution, New Haven 2006
Opublikowane
2017-12-28
Jak cytować
KOWAL, Paweł; REICHARDT, Iwona. 3R: Ukraine’s path towards democratisation. Interviews with Viktor Yushchenko, Mykola Riabchuk, Maria Tomak. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, [S.l.], v. 7, p. 343-412, gru. 2017. ISSN 2084-0578. Dostępny w: <https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/176>. Data dostępu: 22 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.26774/wrhm.176.
Dział
Materiały źródłowe