Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje. Dylematy metodologiczne, red. M. Piorunek, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016, ss. 314

  • Jolanta Kluba Wrocław

Pobrania

Dane o liczbie pobrań nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Jolanta Kluba, Wrocław

Jolanta Kluba – doktor nauk społecznych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, koordynator i realizator projektów badawczych i edukacyjnych; współpracuje z redakcjami czasopism naukowych jako redaktor tematyczny (Rocznik Ziem Zachodnich, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej) oraz recenzent (Central European Review of Economics and Management). Autorka artykułów naukowych i opracowań eksperckich z zakresu polityki społecznej i sektora pozarządowego.

Opublikowane
2018-03-12
Jak cytować
KLUBA, Jolanta. Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje. Dylematy metodologiczne, red. M. Piorunek, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016, ss. 314. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, [S.l.], v. 7, p. 433-439, mar. 2018. ISSN 2084-0578. Dostępny w: <https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/178>. Data dostępu: 22 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.26774/wrhm.178.
Dział
Recenzje i omówienia