Publikacje z cyklu „Archiwum Historii Mówionej” jako źródło wiedzy o regionie górnośląskim

Słowa kluczowe: Archiwum Historii Mówionej, Górny Śląsk, regionalizm

Biogram autora

Adriana Dawid, Uniwersytet Opolski

Adiunkt w Katedrze Historii Śląska Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, badaczka dziejów Śląska w XIX i XX w., autorka i redaktorka kilkunastu monografii oraz ponad stu artykułów poświęconych regionalizmowi i zagadnieniom mniejszości narodowych na Śląsku.

adadawid@wp.pl

Opublikowane
2019-06-26
Dział
Recenzje i omówienia