Aleksandra Pluta, Droga do Rio. Historie polskich emigrantów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ss. 256

Biogram autora

Jolanta Kluba, Politechnika Wrocławska

Doktor nauk społecznych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, koordynator i realizator projektów badawczych i edukacyjnych; współpracuje z redakcjami czasopism naukowych jako redaktor tematyczny („Rocznik Ziem Zachodnich”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”) oraz recenzent („Central European Review of Economics and Management”). Autorka artykułów naukowych i opracowań eksperckich z zakresu polityki społecznej i sektora pozarządowego.

jolanta.kluba@gmail.com

Opublikowane
2019-06-26
Dział
Recenzje i omówienia