Jerzy Adamczyk, „Uwaga bomba!”

Słowa kluczowe: Solidarność Walcząca, stan wojenny, Niezależne Robotnicze Wydawnictwo „Feniks”

Abstrakt

Relacja Jerzego Adamczyka została zarejestrowana w formie pliku audio (będącego w posiadaniu autora) na potrzeby rodziny w połowie ubiegłej dekady, zaś opracowana w przypadającą w tym roku dziesiątą rocznicę śmierci świadka – jednego z członków Solidarności Walczącej i zarazem współzałożyciela działającego pod jej auspicjami Niezależnego Robotniczego Wydawnictwa „Feniks”. Ze wspomnień Adamczyka dowiedzieć się możemy wiele na temat tego, jak wyglądało wprowadzenie stanu wojennego we Wrocławiu z perspektywy tzw. pracownika umysłowego, jakim wyzwaniem było stworzenie od podstaw wolnego związku zawodowego w zakładzie o charakterze nieprodukcyjnym, czy wreszcie, jak czasem śmieszne, a innym razem dramatyczne były tamte dni. Podsumowaniem relacji jest gorzka refleksja Jerzego Adamczyka na temat sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce na początku XXI w.

Biogram autora

Marcin Adamczyk, Uniwersytet Wrocławski

Autor i współautor blisko czterdziestu publikacji w języku polskim i angielskim (w tym: dwóch monografii i siedemnastu artykułów w czasopismach naukowych) z dziedziny bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz blisko dwudziestu referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, rola współczesnych Chin na świecie. Zainteresowania nienaukowe: historia współczesna. Założyciel i wiceprezes stowarzyszenia Projekt Akademia zajmującego się promowaniem polskiej nauki.

marcin.amadeusz.adamczyk@gmail.com

Bibliografia

Adamczewski G., Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów, Wrocław 2011.

Białkowski K., Człowiek, który zatrzymał Wrocław: https://www.gosc.pl/doc/1673297.Czlowiekktory-zatrzymal-Wroclaw.

Biernacki L., Kazański A., NSZZ „Solidarność” Region Gdański, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989. T. 3, Polska północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.

Bosacka M., Czasopisma drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy”, nr 2 (2013), s. 64–76.

Cenzura w PRL. Relacje historyków, red. Z. Romek, Warszawa 2010.

Chinciński T., Jutro wolna sobota, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 10 (2003), s. 53–56.

Dombska A., Ograniczenia wolności prasy w PRL, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXIV (84) (2011), s. 79–100.

Dworaczek K., Podziemne drukarstwo we Wrocławiu na przykładzie największych inicjatyw wydawniczych, „Dzieje Najnowsze”, t. 48, nr 4 (2016), s. 141–155.

Eisler J., Polskie miesiące, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.

Grzelczyk K., Solidarność drukująca. Wrocławscy drukarze podziemni, Wrocław 2013.

Hajdasz J., Szczekaczka, czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, Poznań 2006.

Johnson A.R., Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA years and beyond, Washington 2015.

Kamiński Ł., Dekada „Solidarności”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 9–10 (2010), s. 2–13.

Kamiński Ł., Krasnoludki i żołnierze. Wrocławska opozycja lat osiemdziesiątych, „Pamięć i Przyszłość”, nr 2 (2008), s. 6–19.

Kamiński Ł., Piotrowski P., Dolny Śląsk i Śląsk Opolski, [w:] Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 27–86.

Kazański A., Sierpień ’80 w Gdańsku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 9–10 (2010), s. 21–34.

Kazański A., Sierpień ’80 w Gdyni, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 9–10 (2010), s. 45–56.

Kordas J., Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, Wrocław 2010.

Korejwo M., Próba systematyzacji podstawowych ogniw PZPR na podstawie olsztyńskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”, nr 1 (2012), s. 101–110.

Kozłowski T., Droga do rejestracji, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 9–10 (2010), s. 98–103.

Kozłowski T., Olaszek J., Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 9/2 (2010), s. 501–510.

Kucharski W., Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Albo: jak porwać opowieścią o historii miasta, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/wojciech-kucharski-centrum-historii-zajezdnia-we-wroclawiu-albo-jak-porwac-opowiescia-o-historii-miasta/.

Krupski T., Władza komunikuje się ze społeczeństwem. Jerzy Urban i jego konferencje prasowe dla dziennikarzy zagranicznych, [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 2, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, Warszawa 2014, s. 234–280.

Łęcicki G., Cenzura w Polsce Ludowej: propaganda, manipulacja, destrukcja, „Kwartalnik Nauk o Mediach”, nr 2 (2015), http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja/.

Magier D., Podstawowe organizacje partyjne w systemie biurokratycznym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, [w:] Dzieje biurokracji, t. 4, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin–Siedlce 2011, s. 783–799.

Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008.

Nowak L., Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980–1989, [w:] Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVII, red. K. Brzechczyn, Poznań 2011, s. 428–452.

Olaszek J., Dokumenty Służby Bezpieczeństwa jako źródło do badania historii prasy podziemnej (wybrane przykłady), [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty, red. N. Jarska, T. Kozłowski, Warszawa 2011, s. 227–238.

Olaszek J., Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989, Warszawa 2018.

Olaszek J., Wołk G., Drugi obieg wydawniczy w oczach Służby Bezpieczeństwa, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1 (2013), s. 369–435.

Paczkowski A., Stan wojenny i „powojenny”: od grudnia 1981 do stycznia 1989, [w:] Polski wiek XX, t. 4, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2011, s. 207–230.

Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2006.

Polak W., Internowania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 11–12 (2011), s. 91–98.

Polak W., Od dziecięcej drukarenki do offsetu. Krótka historia niezależnej poligrafii w Toruniu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 7 (2002), s. 70–81.

Pszenicki K., Tu mówi Londyn. Historia sekcji Polskiej BBC, Warszawa 2009.

Puddington A., Broadcasting Freedom. The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty, Lexington 2000.

Ruciński A., Instytucje medialne w okresie stanu wojennego, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 2 (2013), s. 56–71.

Rydz B., Organizacja terenowych struktur związków zawodowych w południowych powiatach województwa lubelskiego w latach 1944–1975, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 10 (2012), s. 92–101.

Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2006.

Sikkora M.O., Prasa gdańska w stanie wojennym (1981–1983). Przegląd problemowy, „Acta Cassubiana”, nr 12 (2010), s. 123–162.

Sołtysik Ł., Solidarność w „Polarze”, Wrocław 2016.

Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981 – 31 XII 1982, red. W. Chudzik, Warszawa 1999.

Strzyżewski T., Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.

Suleja W., „Solidarność” na Dolnym Śląsku 1980–2010, Wrocław 2010.

Szwagrzyk K., Naczelnicy więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu 1945–1955, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 6 (2002), s. 55–58.

Urbaniak P., Literackie pisma bezdebitowe we Wrocławiu w latach 1976–1989, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. 14 (2011), zeszyt 1–2, s. 189–205.

Waligóra G., Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975–1980, Wrocław 2016.

Wanke-Jakubowska M., Wanke-Jerie M., Pro memoria. Bohaterowie Solidarności Walczącej,
Wrocław 2017.

Webb A., London calling. Britain, the BBC World Service, and the Cold War, London 2015.

Wolniewicz Ł., Historia tramwajów we Wrocławiu 1945–2015, wykład: https://wroclawskakomunikacja.pl/biezace-wiadomosci/54-aktualnosci/1167-historia-tramwajow-we-wroclawiu-1945-2015-wyklad.

Zakrzewski W., O ingerencji prawodawczej w wolność słowa w okresie PRL, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 22 (2012), s. 631–655.

Zblewski Z., Czym były milicyjne „ścieżki zdrowia”? Przypominamy relację z pierwszej ręki: https://twojahistoria.pl/2018/02/03/czym-byly-milicyjne-sciezki-zdrowia-przypominamy-relacje-z-pierwszej-reki/#2.
Ziątkowski L., Na drodze do Solidarności. Wrocław w walce o demokrację i niepodległość 1976–1980, Wrocław 2010.

Ziątkowski L., Na drodze do wolności. Solidarny Wrocław sierpień 1980 – grudzień 1981, Wrocław 2011.
Opublikowane
2019-06-26
Dział
Materiały źródłowe