Polifonia historii mówionej

Autor

  • Dobrochna Kałwa Uniwersytet Warszawski
  • Piotr Filipkowski Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.212

Abstrakt

Oral history, jaką prezentuje nasz wybór, jest polifoniczna, i nie daje się zamknąć w jednoznaczne schematy teoretyczne i metodologiczne. Mamy nadzieję, że wybrane teksty w szczególny sposób sprzyjać będą (re)interpretacjom własnej pracy dokumentacyjnej i badawczej polskich oralistów i staną się zaproszeniem – także dla innych – do twórczych, w tym krytycznych, odczytań zgromadzonego przez nich w ostatnich latach „materiału źródłowego”. Temu ostatniemu celowi służyć mogą zresztą z powodzeniem wszystkie proponowane teksty.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Dobrochna Kałwa - Uniwersytet Warszawski

Historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt Instytutu Historii UJ (do 2012 r.) i  Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 r.), stypendystka Alfred Toepfer Stiftung (2010), Fulbright Foundation (2009), Geisteswissenschaftgliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig (2008) i innych. Wykładała gościnnie na uniwersytetach (Erfurt, Konstanz, Halle, Nortwestern University). Redaktorka „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and European Women’s and Gender History”, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Piotr Filipkowski - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek tamtejszego Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury oraz Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. W 2008 r. obronił doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN na temat doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie biograficzno-narracyjnej. W latach 2002–2011 pracował w Ośrodku KARTA, koordynował program Historia Mówiona. Jest współtwórcą i stałym współpracownikiem Archiwum Historii Mówionej prowadzonego przez KARTĘ i Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Członek Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej przy Instytucie Socjologii UW, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ora prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Bibliografia

Frisch M., Historia mówiona i rewolucja digitalna. W kierunku post-dokumentalnej wrażliwości, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Maubach F., Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980, "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", R. 3 (2013).

Niethammer L., Po tej stronie floating gap. Pamięć zbiorowa i konstrukcja tożsamości w dyskursie naukowym, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal, Warszawa 2014.

Passerini L., Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie przeszłości, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal, Warszawa 2014.

Thompson P., Głos przeszłości. Historia mówiona, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

von Plato A., Historia a psychologia – historia mówiona a psychoanaliza. Zarys problemu i przegląd literatury, “Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 3 (2013).

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Kałwa, D., & Filipkowski, P. (2018). Polifonia historii mówionej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 9–19. https://doi.org/10.26774/wrhm.212

Numer

Dział

Wprowadzenie