Co stanowi o odmienności historii mówionej

Autor

  • Alessandro Portelli

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.213

Abstrakt

To tekst pochodzący z epoki wielkich debat nad statusem naukowym badań opartych na wątpliwym – zdaniem wielu historyków – materiale. Alessandro Portelli rozprawia się w tym opracowaniu z wątpliwościami i zarzutami stawianymi nie tylko wówczas, ale i dziś, wszędzie tam, gdzie pojawia się „widmo historii mówionej”. Ów swoisty manifest posiada ogromne walory edukacyjne, ponieważ porządkuje i wyjaśnia fundamentalne dla historii mówionej kwestie natury epistemologicznej i warsztatowej: wiarygodności źródeł mówionych, konsekwencji ich oralności i roli transkrypcji, czy wreszcie obiektywizmu przekazu.

Przedruk: A. Portelli, The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, State University of New York Press, Albany 1991, s. 45–58 State University of New York Press, Albany, 1991, s. 45–58, za zgodą State University of New York Press. Pierwsza wersja, Sulla specificitá della storia orale ukazała się w „Primo Maggio” (Mediolan, Włochy), 1979, vol. 13, s. 54–60, przedrukowana jako The peculiarities of oral history w „History Workshop”, 1981, nr 12, s. 96–107. [Tłumaczenie na podstawie: A. Portelli, What makes oral history different, [w:] The Oral History Reader, red. A. Thompson, R. Perks, London, New York 1998, s. 63–74. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autora. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.)].

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Alessandro Portelli

Wykładowca literatury amerykańskiej na uniwersytetach w Sienie i w Rzymie w latach 1974–2012. W okresie 2004–2008 pełnił funkcję doradcy burmistrza Rzymu ds. pamięci historycznej. Jest założycielem i przewodniczącym Circolo Gianni Bosio, niezależnej organizacji promującej kulturę ludową, muzykę folkową i historię mówioną. Pracownik naukowy i profesor wizytujący w uniwersytetach na całym świecie: Manchester, Aberdeen, Columbia, University of Kentucky, Catholic University of Rio de Janeiro. W 2013 r. został wyróżniony dyplomem honorowym Uniwersytetu La Plata. Jego dorobek naukowy został przetłumaczony na wiele języków, w tym: hiszpański, kataloński, fiński i portugalski. 

Bibliografia

Ben-Amos D., Categories analytiques et genres populaires, „Poétique”, nr 19 (1974).

Coggiola F., L’attivitá dell’Istituo Ernesto De Martino, [w:] L’etnomusicologia in Italia, red. D. Carpitella, Palermo 1975.

Gennette G., Figures III, Paris 1972.

Jakobson R., P. Bogatyriew, Le folklore forme spécifique de creation, [w:] R. Jakobson, Questions de poétique, Paris 1973.

Labov W., The Logic of non-standard English, [w:] The Politics of Literature, red. L. Kampf, P. Lauter, New York 1970.

La costruzione dell’intreccio, [w:] T. Todorov (red.), I formalisti rusii, Torino, Einaudi 1968.

Lomax A., Folk Song Styles and Culture, Washington DC 1968.

Martini G., Musica popolare e parlato popolare urbano, [w:] I giorni cantati, red. Circolo Gianni Bosio, Milano 1978.

Passerini L., Sull’utilitá e il danno delle fonti orali per la storia, [w:] Storia Orale. Vita quotidiana e cultura material delle classi subalterne, red. L. Passerini, Torino 1978.

Placido B., „La Repubblica”, z 3 X 1978 r.

Tomaszewski B., Sjużetnoje postrojenie, [w:] Tieorija litieratury. Poetika, Moskwa-Leningrad 1928.

Vansin J., Oral Tradition, Harmondsworth [1961] 1973.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Portelli, A. (2018). Co stanowi o odmienności historii mówionej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 23–38. https://doi.org/10.26774/wrhm.213

Numer

Dział

Artykuły i studia