Historia mówiona i Hard Times: Esej recenzyjny

  • Michael Frisch

Abstrakt

Michael Frisch przypomina, jak bardzo skomplikowaną i niejednoznaczną naturę ma wiedza o przeszłości i teraźniejszości płynąca z ustnych opowieści. Autor analizuje spektrum możliwych znaczeń wpisywanych w trakcie lektury książek, jak stanowiąca punkt wyjścia do rozważań praca Studsa Terkela, Hard Times: An Oral History of the Great Depression z roku 1970 i proponuje koncepcję „więcej historii – żadnej historii”.

Przedruk z „Oral History Review”, 1979, t. 7, s. 70–79, za zgodą Stowarzyszenia Historii Mówionej (Oral History Association). Po raz pierwszy opublikowano w „Red Buffalo”, 1972, t. 1, nr 2/3. [Tłumaczenie za: M. Frisch, Oral History and Hard Times: A Review Essay, [w:] The Oral History Reader, red. R. Perks, A. Thompson, London 1998, s. 29–37. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autora. Licencja CC BY-SA 4.0  (przyp. red.)].

Biogram autora

Michael Frisch

Zainteresowania badawcze Michaela Frischa skupiają się wokół historii mówionej, historii publicznej i społecznej, a zwłaszcza wokół zagadnienia deindustrializacji i teorii dokumentu, a także oddziaływania nowych metod cyfrowych na historię mówioną i publiczną, pedagogikę oraz społeczne projekty dokumentacji. Ponadto przez wiele lat był zaangażowany w rozwój amerykanistyki w Buffalo University, przodującej w Stanach Zjednoczonych na polu badań nad wielokulturowym, genderowym i globalnym spojrzeniem na amerykańską kulturę i historię.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły i studia