Oddolna historia mówiona

Autor

  • Staughton Lynd

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.216

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony „egalitarnej” historii mówionej, kierującej swoją uwagę ku klasom ludowym, grupom zmarginalizowanym i wykluczonym z hegemonicznego dyskursu. Tekst ten pozostaje w dalszym ciągu aktualny dla polskich badań, także ze względu na refleksję dotyczącą politycznych i społecznych wymiarów działalności naukowej, jak również, traktowanej z rezerwą, jeśli nie z podejrzliwością, postawy osobistego zaangażowania.

Tłumaczenia na podstawie: S. Lynd, Oral History From Below, „Oral History Review”, nr 21 (1/1993), s. 1–8. Powyższy artykuł został wygłoszony jako przemówienie inauguracyjne w październiku 1992 r. na corocznym spotkaniu Towarzystwa Historii Mówionej w Cleveland, Ohio (przyp. tłum.). Artykuł został przetłumaczony i przedrukowany za zgodą © Oxford University Press w imieniu OHA. OUP i OHA nie biorą odpowiedzialności za tłumaczenie tego artykułu. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi redakcja. Licencja nr 4316511208540 została udzielona przez © Oxford University Press. Artykuł z ograniczonymi prawami autorskimi. Zabrania się swobodnego tworzenia adaptacji, przeróbek i remiksów oraz publikowania, także w celach komercyjnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. (przyp. red.).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Staughton Lynd

Historyk i prawnik. Spośród wielu książek jego autorstwa, na szczególną uwagę zasługują m.in.: Intellectual Origins of American Radicalism z 1968 r., napisana we współpracy z Alice Lynd, Rank and Fire: Personal Histories by Working Class Organizers z 1973 r., a także The Fight Against Shutdowns: Youngstown’s Steel Mill Closings z 1982 r.

Bibliografia

I, Rigoberta Menchu: An Indian Woman in Guatemala, oprac. i wstęp E. Burgos-Debray, tłum. ang. A. Wright, London 1984.

Katz D., Home Fires: An Intimate Portrait of One Middle-Class Family in Postwar America, New York 1992.

Willson S.B., On Third World Legs, wstęp S. Lynd, Chicago 1992.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Lynd, S. (2018). Oddolna historia mówiona. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 117–125. https://doi.org/10.26774/wrhm.216

Numer

Dział

Artykuły i studia