Pamięć i tożsamość

Autor

  • Paul R. Thompson

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.219

Abstrakt

Artykuł został poświęcony terapeutycznemu wymiarowi historii mówionej, która stawia przed badaczami wymóg empatycznego zrozumienia. Wywiad – podobnie jak sesja psychoanalityczna – stwarza rozmówcom/świadkom historii szansę przypomnienia sobie tego, co utracone – wspomnień kształtujących tożsamość i poczucie sensu własnego życia.

Tłumaczenie na podstawie: P.R. Thompson, Memory and the Self, [w:] idem, The Voice of the Past. Oral History, Oxford 2000, s. 173–189. Artykuł został przetłumaczony i przedrukowany za zgodą © Oxford University Press w imieniu OHA. OUP i OHA nie biorą odpowiedzialności za tłumaczenie tego artykułu. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi redakcja. Licencja nr 90558664 została udzielona przez © Oxford University Press. Artykuł z ograniczonymi prawami autorskimi. Zabrania się swobodnego tworzenia adaptacji, przeróbek i remiksów oraz na publikowania, także w celach komercyjnych. Wszystkie prawa zastrzeżone (przyp. red.).                                                 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paul R. Thompson

Brytyjski socjolog i historyk oralny, emerytowany profesor socjologii University of Essex. Uważany za pioniera badań w zakresie nauk społecznych, a szczególnie historii mówionej w socjologii i historii społecznej. W 1971 r. założył Oral History Society i czasopismo „Oral History”. W latach 1970–1973 prowadził badania w ramach pierwszego w Wielkiej Brytanii projektu, poświęconego historii mówionej: Family Life and Work Experience Before 1918. W 1987 r. utworzył National Life Story Collection (znaną jako National Life Stories) w British Library National Sound Archive w Londynie, który miał za zadanie nagranie relacji, jak największej liczby Brytyjczyków. W późniejszym okresie Paul Thompson zawęził swoje zainteresowania badawcze do kwestii życia rodzinnego i wspólnotowego szkockich rybaków, a także mechaników samochodowych z Coventry i Turynu.

Bibliografia

Adams J., Reminiscence in the Geriatric Ward: An Undervalued Resource, „Oral History”, 12 (2/1984).

Ashplant T., Psychoanalysis in Historical Writing, „History Workshop”, 26 (1988).

Barnes G.G., Systems Theory and Family Therapy, [w:] Modern Child Psychiatry, red. M. Ruttner, L. Hersnov, London 1985.

Ben-Ecer G., Trauma and Trauma Signals in the Narratives of Migration Journey of Ethiopian Jews to Israel, [w:] Trauma and Life Stories, red. K.L. Rogers, S. Leydesdorff, G. Dawson, London 1999.

Bertaux-Wiame I., The Life History Approach to the Study of Internal Migration, [w:] Our Common History, red. P. Thompson, London 1982.

Bravo A., D. Jalla, La vita offensa, Milan 1986, s. 160; A. Barvo, Italian Women in the Nazi Camps, „Oral History”, 13 (1/1985).

Butler R., The Life Review: An Interpretation of Reminiscence in the Aged, „Psychiatry”, 26 (1963).

Butler R., The Life Review: An Unrecognized Bonanza, „International Journal on Aging and Human Development”, 12 (1980/1981).

Butler R., Why Survive?, New York 1975.

Chodorow N., The Reproduction of Mothering, Berkeley 1978.

Coleman P., Elderly People and the Reminiscence Process, London 1986.

Coleman P., Issues in the Therapeutic Use of Reminiscece with Elderly People, [w:] Psychological Therapies for Elderly, red. I. Hanley, M. Gilhooly, London 1986.

Coleman P., The Past in the Present: A Study of Elderly People’s Attitudes to Reminiscence, „Oral History”, 14 (1/1986).

Dobrof R., Introduction, [w:] The Uses of Reminiscence: New Ways of Working with Older Adults, red. M. Kaminsky, New York 1984.

Ely R., A. McCabe, Gender Differences for Speech, [w:] Gender and Memory, red. S. Lydesdorff, L. Passerini, P. Thompson, Oxford 1996.

Faraday A., K. Plummer, Doing Life Histories, „Sociological Review”, 27 (1979).

Fraser R., In Search of a Past, London 1984.

Frost D., K. Taylor, Life Story Books: This is My Life, „Community Care”, 7 (sierpień 1986).

Gibson F., Reminiscence and Recall: A Guide to Good Practice, London 1994.

Hazan H., The Limbo People, London 1980.

Healing Stories: Narrative in Psychiatry and Psychotherapy, red. G. Roberts, J. Holmes, Oxford 1999.

Herman J.L., Trauma and Recovery: From Domectic Abuse to Political Terror, New York 1992.

Holmes J., Family and Individual Therapy: Comparisons and Contrasts, „British Journal of Psychiatry”, 47 (1985).

Hunt L., M. Marshall, Ch. Rowlings, Past Trauma in Late Life: Perspectives on Therapeutic Work with Older People, London 1997.

Johnson M., That was Your Life: A Biographical Approach to Later Life, [w:] An Ageing Population, red. V. Carver, P. Liddiard, London 1979.

Kleinman A., Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition, New York 1988.

Lesser J. [et al.], Reminiscence Group Therapy with Psychotic Geriatric Patients, „Gerontologist”, 21 (1981).

Lowenthal D., The Past is a Foreign Country, London 1985.

Merriam S., The Concept and Function of Reminiscence: A Review of the Research, „Gerontologist”, 20 (1980).

Miller D., L. Miller, Survivors: An Oral History of the Armenian Genocide, Berkeley 1993.

Mitchell J., Psychoanalysis and Feminism, London 1974.

Molinari V., R.E. Reichlin, Life Review Reminiscence in the Elderly: A Review of the Literature, „International Journal on Aging and Human Development”, 20 (1984/1985).

Norris A., M. Abu El Eileh, Reminiscence Groups: A Therapy for both Elderly Patients and their Staff, „Nursing Times”, 78 (1982).

Norris A., Reminiscence with Elderly People, London 1986.

O’Connor M., Generation to Generation, London 1993.

Passerini L., Autobiography of a Generation: Italy, 1968, Hanover 1996.

Ponsoby A., English Diaries, London 1923.

Reminiscence Reviewed: Evaluations, Achievements, Perspectives, red. J. Bornat, Buckingham 1994.

Vegh C., I Didn’t Say Goodbye, London 1984.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Thompson, P. R. (2018). Pamięć i tożsamość. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 153–171. https://doi.org/10.26774/wrhm.219

Numer

Dział

Artykuły i studia