Pamięci. Pomiędzy milczeniem a zapomnieniem

Autor

  • Luisa Passerini

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.221

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony kwestii istotnej dla zrozumienia kształtowania pamięci zbiorowych w XX w., a mianowicie mechanizmom tworzącym obszary „zbiorowego zapomnienia” oraz działaniom przywracania tego, co z pamięci zostało usunięte, przemilczane, pominięte lub wyparte. Przywołane w erudycyjnym szkicu badania i teksty wychodzą daleko poza granice pamięci europejskich, dając tym samym ogląd zjawisk pamięci i milczenia w ich globalnym wymiarze. Tym samym Luisa Passerini zachęca do porzucenia aroganckiego przekonania o naszej unikatowości i kulturowej wyższości.

Tłumaczenie na podstawie: L. Passerini, Memories Between Silence and Oblivion, [w:] Memory and Utopia. The Primacy and Intersubjectivity, London–New York 2007, s. 15–32. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autorkę. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).

                    

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Luisa Passerini

Włoska historyk, zajmująca się badaniami nad teorią i metodologią historii mówionej, oscylującymi m.in. wokół zagadnienia subiektywizmu i historii życia prywatnego. Autorka wielu monografii i esejów, w przeważającej większości publikowanych w języku włoskim, jak m.in.: Colonialismo portoghese e lotta di liberazione nel Mozambico z 1970 r., Torino operaia e fascismo z 1984 r., Storie di donne e femministe z 1991 r., czy Memoria e utopia. Il primato dell’intersoggettività z 2003 r., a także w języku angielskim: Women’s Personal Narratives: Myths, Experiences and Emotions, in Interpreting Women’s Lives. Feminist Theory and Personal Narratives z 1989 r.

Bibliografia

Aguilar Fernandez P., Memoria y olvido de la guerra civil espanola, Madrid 1996.

Amin S., Event, Metaphor, Memory: Chauri Chaura 1922–1992, Oxford 1995.

Augé M., Les formes de l’oubli, Paris 1998.

Augustine, Confessions, ks. X, 13, 14, 16.

Bion W.R., Notes on Memory and Desire, „The Psychoanalityc Forum”, 2 (1967).

Bonansea G., Scrivere la guerra. Paesaggi al confine tra linduaggi e immaginari sociali, „Storia e problemi contemporanei”, 24 (12/1999).

Boyarin J., Space, Time, and the Politics of Memory, [w:] Remapping Memory. The Politics of Timespace, red. J. Boyarin, Minneapolis 1994.

Campo C., Sotto falso nome, Milan 1998.

Chiarloni A., Heiner Müllers ars memorativa. Zum Gedicht „Seife in Bayreuth, [w:] Heiner Müller, Probleme und Perspektiven, red. I. Wallace, D. Tate, G. Labroisse, Amsterdam 2000.

Clendinnen I., Reading the Holocaust, Cambridge 1999.

Crilly A., Banning History, „History Workshop Journal”, 31 (1991).

Davin A., Introduction to Irish History Feature, „History Workshop Journal”, 31 (1991).

Djebar A., Ces voix qui m’assiègent... en marge de ma francophonie, Paris 1999.

Einaudi J.-L., La bataille de Paris. 17 octobre 1961, Paris 1991.

Ferretti M., La memoria mutilata. La Russia ricorda, Milan 1993.

Fonseca I., Bury Me Standing: The Gypsies and their Journey, New York 1996.

Gellhorn M., Memory, „London Review of Books”, 1996.

Hobsbawm E., The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991, London 1994.

Jaimes M.A., Introduction: Sand Creek: The Morning after, [w:] The State of Native America: Genocide, Colonization, and Resistance, red. M.A. Jaimes, Boston 1992.

Kauffmann S., Des soldats américains auraient massacré des centaines de civils sud-coréens en 1950, „Le Monde”, z 3–4 X 1999.

Khapaeva D., L’Occident sera demain, „Annales. Histoire, Sciences Sociales”, 6 (1995).

Klein N.M., The History of Forgetting: Los Angeles and the Erasure of Memory, London–New York 1997.

Loraux N., De l’amnestie et de son contraire, [w:] Usages de l’oubli, Paris 1988.

Menon R., K. Bhasin, Borders and Boundries: Women in India’s Partition, New Brunswick 1998.

Müller H., Probleme und Perspektiven, [w:] Heiner Müller, Probleme und Perspektiven, red. I. Wallace, D. Tate, G. Labroisse, Amsterdam 2000.

Namer G., Memorie d’Europa. Identità europea e memoria collettiva, Rubbettino 1993.

Nono L., L’erreur comme nécessité, [w:] L. Nono, Ecrits, Paris 1993.

Passerini L., Europe in Love. Love in Europe: Imagination and Politics in Britain between the Wars, London 1999.

Perez-Diaz V., The Role of Civil and Uncivil Nationalisms in the Making of Europe, Madrid 1999.

Portelli A., L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Roma 1999.

Prost A., The Algierian War in French Collective Memory, [w:] War and Remembrance in the Twentieth Century, red. J. Winter, E. Sivan, Cambridge 1999.

Revelli N., Il prete giusto, Turin 1999.

Richards M., A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936–1945, Cambridge 1998.

Rossi-Doria A., Memoria e storia: il caso della deportazione, Soveria Mannelli 1998.

Samuel R., Theatres of Memory, London 1994.

Schachter D.L., Searching for Memory, the Brain, the Mind and the Past, New York 1996.

Steiner G., Language and Silence: Essays 1958–1966, London 1985.

Tristan A., Le silence du fleuve. Ce crime que nous n’avons toujours pas nommé, Bezons 1991.

Trouillot M.-R., Silencing the Past: Power and the Production of History, Boston 1995.

Varikas E., La fardeau de notre temps. Pariah et critique de la modernité politique chez Arendt, [w:] Hannah Arendt, les sans-Etat et le „droit d’avoir des droits”, red. M.-C. Caloz-Tschopp, Paris 1998.

Weinrich H., Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, Munich 1997.

Winter J., E. Sivan, Setting the Framework, [w:] War and Remembrance in the Twentieth Century, red. J. Winter, E. Sivan, Cambridge 1999.

Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, red. S. Berger Gluck, D. Patai, New York–London 1991.

Yoneyama L., Taming the Memoryscape: Hiroshima’s Urban Renewal, [w:] Remapping Memory: The Politics of Time Space, red. J. Boyarin, Minneapolis–London 1994.

Young M., Memories of Vietnam and Korea, wykład w departamencie historii na European University Institute we Florencji, 6 VI 1997.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Passerini, L. (2018). Pamięci. Pomiędzy milczeniem a zapomnieniem. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 193–213. https://doi.org/10.26774/wrhm.221

Numer

Dział

Artykuły i studia