Świadectwa Holokaustu, etyka i problem reprezentacji

Autor

  • Tony Kushner

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.222

Abstrakt

Tony Kushner nie tylko przystępnie szkicuje historię Holokaustowej historii mówionej, której owocem są największe w świecie archiwa wywiadów – świadectw historii mówionej. Stawia także tym źródłom ważne pytania teoretyczne i metodologiczne, zachęcając, by wydobywać je z archiwalnego niebytu i spisać nieklasyczną historiografię Zagłady.

Tłumaczenie na podstawie: T. Kushner, Holocaust Testimonies, Ethics and the Problem of Representation, „Poetics Today”, nr 27 (2006), 2, s. 275–295. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autora. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).

                                   

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Tony Kushner

Profesor Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations oraz Instytutu Historii w University of Southampton. Absolwent University of Sheffield i University of Connecticut, były historyk Manchester Jewish Museum, a od 1986 r. dyrektor Parkes Institute. Autor ośmiu monografii, m.in.: The Holocaust and the Liberal Imagination: A Social and Cultural History z 1994 r., The Holocaust: Critical Historical Responses z 2005 r., Remembering Refugees: Then and Now z 2006 r. oraz Anglo-Jewry since 1066: Place, Locality and Memory z 2009 r. Najnowsza pozycja jego autorstwa to The Battle of Britishness: Migrant Journeys since 1685 z 2012 r. Obecnie pracuje nad problemem etniczności w brytyjskich siłach zbrojnych, a także dwiema książkami o Holokauście: Journeys from the Abyss: The Holocaust and Forced Migration oraz Co-Presents to the Holocaust. Współredaktor „Patterns of Prejudice” i zastępca redaktora czasopisma „Jewish Culture and History”.

Bibliografia

Ball-Kaduri K.J., Evidence of Witnesses, Its Value and Limitations, „Yad Vashem Studies”, 3 (1959).

Bankier D., The Germans and the Final Solution: Public Opinion Under Nazism, Oxford 1992.

Bar-On Z., D. Levin, Problems Relating to a Questionnaire on the Holocaust, „Yad Vashem Studies”, 3 (1959).

Berenbaum M., The Last Days, London 1999.

Berenbaum M., The World Must Know: The History of the Holocaust as Told in the United States Holocaust Memorial Museum, Boston 1993.

Bertaux D., Biography and Society: The Life Story Approach in the Social Sciences, Beverly Hills 1981.

Binet H., Jewish Museum Berlin: Architect Daniel Libeskind, Berlin 1999.

Bloxham D., T. Kushner, Exhibiting Racism: Cultural Imperialism, Genocide, and Representation, "Rethinking History", 2-3 (1998).

Bloxham D., The Holocaust on Trial. The War Crimes Trials in the Formation of History and Memory, Oxford 2001.

Browning Ch., Ordinary Men: Police Battalion 101 and the First Solution in Poland, New York 1992.

Cesarani D., Shadows of Doubt, „Jewish Quarterly”, (zima 1996–1997).

Chamberlain M., P. Thompson, Introduction: Genre and Narrative in Life Stories, [w:] Narrative and Genre, red. M. Chamberlain, P. Thompson, London 1998.

Copeland L., Survivor, „Washington Post”, z 24 IX 2000.

Dinur B., Problems Confronting „Yad Vashem” in Its Work of Research, „Yad Vashem Studies”, 1 (1957).

Dwork D., The Presence of the Holocaust in North America, w ramach dyskusji Lessons and Legacies VI: The Presence of the Holocaust, Konferencja Międzynarodowa, Northwestern University, Evaston, Illinois, (listopad 2000).

Encyclopedia of the Holocaust, red. I. Gutman, G. Wigoder, New York 1990.

Felman S., D. Laub, Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York 1992.

Fresh Wounds: Early Narratives of Holocaust Survival, red. D. Niewyk, Chapel Hill 1998.

Friedländer S., Memory, History, and the Extermination of the Jews of Europe, Bloomington 1993.

Friedländer S., Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–1939, London 1997.

Geertz C., Local Knowledge, London 1993.

Gilbert M., Churchill: A Life, London 1991.

Gilbert M., The Holocaust: The Jewish Tragedy, Glasgow 1987.

Gilbert M., The Witnesses of the Holocaust, „Sunday Times (Londyn)”, z 12 I 1986.

Gittens D., Silences, [w:] Narrative and Genre, red. M. Chamberlain, P. Thompson, London 1998.

Goldhagen D., Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, Boston 1996.

Gray M., For Those I Loved, London 1972.

Greenspan H., On Listening to Holocaust Survivors: Recounting and Life History, New York 1998.

Gryn H., Believing the Unbelievable, „Jewish Chronicle”, z 7 II 1986.

Hartman J., Learning from Survivors: The Yale Testimony Project, [w:] The Longest Shadow: In Aftermath of Holocaust, Bloomington 1996.

Hartman G., The Holocaust Exibition at the Imperial War Museum, London 2000.

Imperial War Museum, The Holocaust Exhibition at the Imperial War Museum, London 2000.

Kushner T., The Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, New Haven 1994.

Langer L., Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, New Haven 1991.

Lanzmann C., Shoah: An Oral History of the Holocaust, New York 1985.

Lappin E., The Man with Two Heads, „Granta”, 66 (1999).

Lawrence L.L., Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, New Heaven 1991.

Lejeune Ph., On Authobiography, red. P.J. Eakin, Minneapolis 1989.

Linenthal E., Presenting Memory: The Struggle to Create America’s Holocaust Museum, New York 1995.

Maechler S., The Wilkomirski Affair, New York 2001.

Novick P., The Holocaust and Collective Memory, London 1992.

Okely J., H. Callowey, Anthropology and Collective Memory, London 1992.

Poliakov L., Harvest of Hate, London 1956.

Reiter A., Narrating the Holocaust, London 2000.

Reitlinger G., The Final Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe 1939–1945, London 1953.

Richmond T., The Perpetrators’ Testimonies in Shoah, „Journal of Holocaust Education”, 5 (1/1996).

Roseman M., Surviving Memory: Truth and Inacurracy in Holocaust Testimony, „Journal of Holocaust Education”, 8 (1/1999).

Roskies D., The Library of Jewish Catastrophe, [w:] Holocaust Remembrance: The Shapes of Memory, red. G. Hartman, London 1994.

Rozett R., The Scribes of Memory, „Yad Vashem Magazine”, 1998.

Sereny G., The Man Who Whitewash Hitler, „New Statesmen”, z 2 XI 1979.

Steiner G., [rec.] The Holocaust: The Jewish Tragedy, „Sunday Times (London)”, z 9 II 1986.

The Myths We Live By, red. R. Samuel, P. Thompson, London 1990.

Thompson P., The Voice of the Past: Oral History, Oxford 1978.

Thompson P., The Voice of the Past: Oral History, wyd. 2, Oxford 1988.

Vidal-Naquet P., Testimonies to the Holocaust: Series One: Archives of the Winter Library, London 1992.

Wieviorka A., „On Testimony” in Holocaust Remembrance: The Shapes of memory, Oxford 1994.

Wieviorka A., I. Niborski, Les livres du souvenir: Mémoriaux juifs de Pologne, Paris 1983.

Wilkomirski B., Fragments, Basingstoke 1996.

Young J., At Memory’s Edge: After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, New Haven 2000.

Young J., Writing and Rewriting the Holocaust: Narration and the Consequence of Interpretation, Washington 1988.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Kushner, T. (2018). Świadectwa Holokaustu, etyka i problem reprezentacji. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 215–237. https://doi.org/10.26774/wrhm.222

Numer

Dział

Artykuły i studia