Dwadzieścia pięć lat później. Powrót do świadectw ocalałych z Holokaustu

Autor

  • Dori Laub
  • Johanna Bodenstab

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.223

Abstrakt

Artykuł przedstawia badawczy powrót, po 25 latach, do grupy rozmówców ocalałych z Zagłady, z którymi zarejestrowano wywiady dla Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, jednego z najważniejszych archiwów takich świadectw. Autorzy porównują oddzielone ćwierćwieczem narracje tych samych osób, wydobywając i analizując, w perspektywie psychologicznej, zarówno stabilne wzory biograficznej pamięci i narracji, jak i ich zerwania, nieciągłości i różnice.

Tłumaczenie za: D. Laub, J. Bodenstab, Twenty-five Years Later: Revisiting Testimonies of Holocaust Survivors, [w:] Hitler’s Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe, red. A. Plato, A. Leh, Ch. Thonfeld, New York–Oxford 2010, s. 426–440. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez wydawnictwo Bergham Books. Licencja CC BY-SA 4.0  (przyp. red.).

                                        

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Dori Laub

(1937-2018). Profesor psychiatrii Yale University, ekspert w dziedzinie metodologii relacji, badał zagadnienie traumy. Bazując na doświadczeniu zebranym podczas nagrywania relacji ofiar Holokaustu, rozwinął technikę wywiadu oscylującą wokół konceptu słuchania empatycznego, pomagającej świadkowi historii mówić i „przepracowywać” traumatyczne doświadczenia z przeszłości, mimo bólu, z jakim wiązał się ów proces.

Johanna Bodenstab

(1961-2015). Psychoanalityk i literaturoznawca. W 1995 r. przyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie produkowała program radiowy dla German National Radio, poświęcając swoje audycje relacjom ofiar Holokaustu. Zebrane doświadczenie pozwoliło jej zawęzić badania do zagadnienia Zagłady przeżytej przez matki i córki.

Bibliografia

Bartov O., Inside, Outside, „The New Republic”, z 10 IV 2002.

Browning Ch.R., Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers, Cambridge–New York–Melbourne 2000.

Freud A., The Ego and the Mechanisms of Defense, [w:] A. Freud, The Writings of Anna Freud, I–VIII, t. II, New York 1966.

Generations of the Holocaust, red. M. Bergmann, M. Jucovy, New York 1990.

Grossa J.T., Neighbours: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland, Sejny 2002.

Guide to the Yale University Library Holocaust Video Testimonies, red. Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, New Haven 1994.

Knowing and Not Knowing the Holocaust, red. D. Laub, N.C. Auerhahn, „Psychoanalytic Inquiry”, 5 (1/1985).

Laub D., An Event without a Witness: Truth, Testimony, and Survival, [w:] S. Felman, D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York–London 1992.

Laub D., Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening, [w:] S. Felman, D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York–London 1992.

Laub D., N.C. Auerhahn, Failed Empathy: A Central Theme in the Survivor’s Holocaust Experience, „Psychoanalytic Psychology”, 6 (1989).

Laub D., Testimonies in the Treatment of Genocidal Trauma, „Journal of Applied Psychoanalytic Studies”, 4 (1/2002).

Spiegelmann A, Maus. A Survivor’s Tale II: And Here My Troubles Began, New York 1991.

Spiegelmann A., Maus: A Survivor’s Tale, New York 1986.

Wieviorka A., The Era of the Witness, Ithaka–London 2006.

Young J.E., Between History and Memory: The Uncanny Voices of the Historian and Survivor, [w:] Passing into History, Nazism and the Holocaust beyond Memory. In Honour of Saul Friedländer on his Sixty-Fifth Birthday, red. G. Ne’eman Arad, wyd. specjalne „History and Memory: Studies in Representation of the Past”, 9 (1–20/1997).

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Laub, D., & Bodenstab, J. (2018). Dwadzieścia pięć lat później. Powrót do świadectw ocalałych z Holokaustu. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, (Specjalny), 239–255. https://doi.org/10.26774/wrhm.223

Numer

Dział

Artykuły i studia