Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 454

Abstrakt

                          

Biogram autora

Daniel Koreś, Instytut Pamięci Narodowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii XX w., adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu; w swoich badaniach koncentruje się na biografistyce wojskowej oraz wielokontekstowych aspektach historii wojskowości polskiej pierwszej połowy XX w. – autor ponad stu publikacji naukowych w tym zakresie.

Daniel.Kores@ipn.gov.pl

Opublikowane
2019-06-26
Dział
Recenzje i omówienia