Prowincja widziana z boiska. Recenzja książki Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka, Stadion na peryferiach, wyd. Universitas, Kraków 2016, ss. 370

Biogram autora

Dariusz Wojtaszyn, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta

Historyk, profesor w Katedrze Historii Najnowszej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor gościnny na Uniwersytecie Wiedeńskim (2015). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2010–2012 polski sekretarz naukowy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, polski koordynator programu stypendialnego Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD). Członek The International Society for the History of Physical Education and Sport, austriackiej sieci naukowej SPORTHISTNET oraz międzynarodowej sieci naukowej „Sportgeschichte Osteuropas”. Ściśle współpracuje z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (Deutscher Fussball-Bund). Autor wielu publikacji z zakresu stosunków polsko¬-niemieckich po II wojnie światowej, m.in.: Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego (2007), Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD (2011), Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne (2012 – redakcja wraz z Thomasem Stroblem), Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne (2013), RFN – NRD – PRL. Zbliżenia (2014 – redakcja wraz z Krzysztofem Ruchniewiczem), Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD (2016 – redakcja wraz z Sebastianem Ligarskim i Krzysztofem Ruchniewiczem), Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura (2016 – redakcja wraz z Włodzimierzem Stępińskim i Jerzym Eiderem).

 

wojtaszyn@wbz.uni.wroc.pl

Opublikowane
2019-06-26
Dział
Recenzje i omówienia