"An Offer Not to Be Refused": Ideology and Communist Party Membership before 1968 in the Narratives of the Czechoslovak Officer Corps

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.243

Słowa kluczowe:

armia, ideologia, oral history, Czechosłowacja, reżim komunistyczny, przynależność partyjna, lata 60. XX w.

Abstrakt

This study focuses on the reflection of the relationship between the army and ideology in Czechoslovakia in the 1960s. The main attention is paid to the issue of membership of Czechoslovak People's Army officers in the Communist Party of Czechoslovakia before 1968. Through the analysis of oral-historical interviews, the author follows the narrative and legitimizing strategies of rejecting or accepting party membership, which was one of the conditions of career growth in the military during the period under review. An important factor in (re) constructing narrators’ memories in this case is the current media image of the communist regime in Czech society.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jiří Hlaváček - Institute of Contemporary History CAS, Czech Republic

Studiował historię współczesną, historię mówioną i antropologię ogólną na Uniwersytecie Karola w Pradze. Obecnie jest naukowcem w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk i adiunktem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola. Interesuje się głównie sprawami czechosłowackich sił zbrojnych po 1948 r., pamięcią zbiorową, humanistyką cyfrową i metodami badań jakościowych.

[email protected]

Artykuł jest wynikiem badań sfinansowanych przez Grant Agency of the Czech Republic. W ramach przyznanego grantu Autor realizował projekt "Army as an instrument of socialization: Reflection of the phenomenon of compulsory military service in the Chech lands 1968–2004" (numer projektu: 410/19-19311S).

Bibliografia

Alan J., Rodinné vztahy a členství v KSČ, in Z. Konopásek (ed.), Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu, Prague 2009, pp. 155–170.

Berger P., Luckmann T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York 1966.

Bílek J., Láník J., Minařík P., Povolný D., Šach J., Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy: květen 1955 – srpen 1968, Prague 2008.

Brubaker R., Cooper F., Beyond Identity, “Theory and Society”, vol. 29, no. 1, 2000, pp. 1–47.

Burke P., Stets J., Identity Theory, Oxford 2009.

Černý J., Příručka pro brance, Prague 1963.

Chajda M. (ed.), Příručka pro důstojníka v záloze, Prague 1962.

Doorn J., The Soldier and Social Change, London 1975.

Feaver P.D., The civil-military problematique: Huntington, Janowitz, and the question of civilian control, “Armed Forces and Society”, vol. 23, no. 1, 1996, pp. 149–178.

Halbwachs M., On Collective Memory, Chicago 1992.

Koldínská M., Šedivý I., Válka a armáda v českých dějinách, Prague 2008.

Kříž Z., Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice: peripetie transformace vojensko–civilních vztahů po roce 1989, Brno 2004.

Lenin V.I., Krok vpřed, dva kroky vzad, Prague 1949.

Lynn J.A., Battle: A History of Combat and Culture, New York 2003.

Maříková H., Petrusek M., Vodáková A. (ed.), Velký sociologický slovník, Prague 1996.

Mayerová F., Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita, Prague 2009.

Ranke K., Die Welt der einfachen Formen: Studien zur Motiv-, Wort- und Quellenkunde, Berlin 1978.

Rice C., Uncertain Allegiance: The Soviet Union and the Czechoslovak Army, Princeton 1984.

Riceová C., Nejisté spojenectví: Sovětský svaz a československá armada 1948–1983, Prague 2005.

Schütze F., Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien: Erzählteoretische Grundlagen, Hagen 1987.

Vacek M., Na rovinu: bez studu a bez příkras, Prague 1994.

Vaněk M., P. Mücke, Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie, Prague 2015.

Welzer H., Neitzel S., Vojáci: protokoly o boji, zabíjení a umírání, Prague 2010.

Zachariáš M., Příběh vojáka: pohled na čtyřicetiletou službu vojáka z povolání, od poručíka po generálporučíka, od 50. let až po listopadovou revoluci 1989 a krátce po ní, Prague 2012.

Opublikowane

2019-06-26

Jak cytować

Hlaváček, J. (2019). "An Offer Not to Be Refused": Ideology and Communist Party Membership before 1968 in the Narratives of the Czechoslovak Officer Corps. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, 81–105. https://doi.org/10.26774/wrhm.243

Numer

Dział

Artykuły i studia