Life Like a Swing: Women’s Perspectives of Everyday Life in Czechoslovak Seafarers’ Families under State Socialism

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.246

Słowa kluczowe:

podróż służbowa, Czechosłowacja, rodzina, socjalizm państwowy, żeglarz

Abstrakt

Denying free travel abroad and back to one’s homeland represented an integral part of the communist regime’s authoritarian control in socialist Czechoslovakia. In this context, people who were allowed to travel abroad were in a privileged position. Paper concentrates on the experiences of people who “stayed at home”: the partners and children of workers who were able to travel and work abroad. The analysis of interviews with seafarers’ wives show a strong reproduction of gender stereotypes in these families. This fact is questioned very little by both men and women, because in the seafarer’s profession provided these families with a specific sort of luxury and uniqueness, bringing them considerable benefits that distinguished these people from the majority of the population.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Lenka Krátká - Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Czechy

Bada i specjalizuje się w zakresie historii mówionej w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk. W 2016 r. obroniła doktorat poświęcony historii czechosłowackiej żeglugi oceanicznej. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują czechosłowacką historię gospodarczą i społeczną oraz rozwój kultury korporacyjnej po roku 1989. Wykłada również na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola w Pradze.

[email protected]

Artykuł jest wynikiem badań sfinansowanych przez Grant Agency of the Czech Republic. W ramach przyznanego grantu Autorka realizowała projekt "Business Trips Abroad from Czechslovakia in the Years 1945–1989" (numer projektu: 19-09594S).

Bibliografia

Alamgir A.K., Labor and Labor Migration in State Socialism, “Labor History,” vol. 59, no. 3, 2018, pp. 271–276.

Boura V., Moře je láska, moře je život, Prague 2018.

Bryman A., Social Research Methods, Oxford 2012.

Curran S.R., Saguy A.C., Migration and Cultural Change: A Role for Gender and Social Networks?, “Journal of International Women’s Studies,” vol. 2, no. 3, 2001, pp. 54–77.

Fodor É., Smiling Women and Fighting Men. The Gender of the Communist Subject in State Socialist Hungary, “Gender and Society,” vol. 16, no. 2, 2002, pp. 240–263.

Fojtů A., Moře milované, moře proklínané… Vzpomínky jednoho z prvních poválečných kapitánů Československé námořní plavby, Prague 2006.

Gluck S., What’s So Special about Women? Women’s Oral History, “Frontiers: A Journal of Women Studies,” vol. 2, no. 2, 1977, pp. 3–17.

Hagan J., Macmillan, R., Wheaton, B., New Kid In Town: Social Capital and the Life Course Effects of Family Migration on Children, “American Sociological Review,” vol. 61, 2018, pp. 368–385.

Hagmark-Cooper H., Being an Icon: The Perception of the Seafarer’s Wife as a National Character, in IOHA Conference Collection The Many Voices of Oral History, pp. 205–214, http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/actas/index.html (accessed: 20.09.2019).

Hagmark-Cooper H., To be a Sailor’s Wife, Cambridge 2012.

Havelková B., Gender Equality in Law: Uncovering the Legacies of Czech State Socialism, Oxford–Portland 2017.

Havelková B., Genderová rovnost v období socialismu, in M. Bobek, P. Molek, V. Šimíček (eds.), Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Brno 2009, pp. 179–206.

Havlík A., Místo jedněmi zbožňované, jinými zatracované. Podnik zahraničního obchodu Tuzex a jeho působení v socialistickém Československu, “Securitas Imperii,” vol. 34, no. 1, 2019, pp. 198–223.

Heikell T., Growing Up in a Seafaring Family: Recollecting One’s Childhood with an Absent and Present Father, “Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Maritime Sociology,” vol. 29, 2010, pp. 59–71.

Janiszewski L., Rodzina marynarzy i rybaków morskich, Warszawa–Poznań 1976.

Jensen B.L., The Isolated Seafarer, 2002, pp. 1–31, http://www.soemandskoner.dk (accessed: 24.05.2019).

Kołodziej-Durnaś A., Współcześni polscy marynarze – kręgi izolacji, “Przegląd Zachodniopomorski,” vol. 29, no. 4, 2014, pp. 213–228.

Krátká L., A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989, Stuttgart 2015.

Krátká L., Ženská na loď nepatří. Dimenze gender ve vzpomínkách bývalých československých námořníků, in B. Knotková-Čapková (eds.), Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě, Prague 2011, pp. 21–42.

Krč M., O sobě a létání, Cheb 2014.

Kvapil M., Dálkovky. Zlatá éra ČSA, Cheb 2012.

Lehanka J., Na křídlech ČSA, Prague 2015.

Malý J., S kotvou na čepici, Prague 2017.

Michal J., Jak jsem se stal námořníkem, Prague 2017.

Mlejnek O., Dálná plavba volá, Prague 2006.

Mücke P., Šťastnou cestu...?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989), Prague 2017.

Nas S., Yur T., A Qualitative Study on the Life Struggles of the Wives of the Seafarers, “Journal of Maritime Research,” vol. 9, no. 2, 2012, pp. 7–12.

Ortner S.B., Is Female to Male as Nature is to Culture?, in M. Z. Rosaldo, L. Lamphere (eds.), Woman, Culture, and Society, Stanford 1974, pp. 73–83.

Passerini L., Introduction, in L. Passerini (eds.), Memory and Totalitarianism: International Yearbook of Oral history and Life Stories – Volume 1, Oxford 1992, pp. 1–20.

Preisler O., Konec námořníků v Čechách, Prague 2017.

Ptáček F., Modré medailonky, Prague 2009.

Rosenfeld J.E., Rosenstein M., Raab M., Sailor Families: The Nature and Effects of One Kind of Father Absence, “Child Welfare,” vol. 52, no. 1, 1973, pp. 33–44.

Rychlík J., Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace, Prague 2013.

Scott H., The Awakening, in H. Scott (eds.), Does Socialism Liberate Women? Experiences from Eastern Europe, Boston 1974, pp. 94–116.

Silverman D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, Thousand Oaks 2010.

Snyder A.I., The Effects of a Husband’s At-Sea Time upon the Role Playing Behaviour of the Submariner’s Wife, “Anthropological Inquiry Services,” 15 September 1978, pp. 1–29.

Sosnowski A., Małżeństwo w systemie wartości rodzin marynarzy, “Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny,” vol. 49, no. 1, 1987, pp. 249–265.

Svoreň M., Slaný chléb: Odysea socialistického námořníka, Prague 2013.

Vodochodský I., Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu, “Gender, rovné příležitosti, výzkum,” vol. 8, no. 2, 2007, pp. 34–42.

Vullnetari J., King R., Washing Men’s Feet: Gender, Care and Migration in Albania during and after Communism, “Gender, Place & Culture,” vol. 23, no. 2, 2016, pp. 198–215.

Wolchik S.L., The Status of Women in a Socialist Order: Czechoslovakia, 1948–1978, “Slavic Review,” vol. 38, no. 4, 1979, pp. 583–602.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-26

Jak cytować

Krátká, L. (2020). Life Like a Swing: Women’s Perspectives of Everyday Life in Czechoslovak Seafarers’ Families under State Socialism. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 45–77. https://doi.org/10.26774/wrhm.246

Numer

Dział

Artykuły i studia