Wielogłos o życiu miasteczka. Refleksje o wyzwaniach historii mówionej lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści o życiu miasteczka/oповіді про життя містечка, red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, ss. 512

Abstrakt

         

Pobrania

Dane o liczbie pobrań nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie historii (2007) i filologii rosyjskiej (2010) na Uniwersytecie Jagiellońskim, tłumaczka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2012). Odbyła staże naukowe w Rijksuniversiteit Groningen oraz Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (2015) i Holodomor Research and Educational Consortium w Kanadzie (2017). Członkini International Oral History Association i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Autorka trzech monografii oraz kilku książek pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów w językach polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim głównie z zakresu historii mówionej, a także: problematyki pamięci (w tym m.in. miejsc pamięci i pamięci zbiorowej), Wielkiego Głodu na Ukrainie, sowieckich deportacji oraz dziejów Polaków na Wschodzie w XIX i XX w. W latach 2012–2018 koordynator dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w Narodowym Centrum Nauki. Od 2018 r. adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

wiktoria.kudelaswiatek@gmail.com

Opublikowane
2019-06-26
Jak cytować
KUDELA-ŚWIĄTEK, Wiktoria. Wielogłos o życiu miasteczka. Refleksje o wyzwaniach historii mówionej lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści o życiu miasteczka/oповіді про життя містечка, red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, ss. 512. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, [S.l.], v. 8, p. 411-423, cze. 2019. ISSN 2084-0578. Dostępny w: <https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/247>. Data dostępu: 21 lip. 2019 doi: https://doi.org/10.26774/wrhm.247.
Dział
Recenzje i omówienia