Making Use of Oral History in the Process of Narrating the Polish-Jewish Past: Exhibitions of the Grodzka Gate – NN Theatre Centre in Lublin

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.252

Słowa kluczowe:

oral history, wystawa, Lublin, Żydzi, Brama Grodzka – Teatr NN

Abstrakt

This article focuses on the role of oral history interviews as sources for narrating as well as enacting the Polish-Jewish past. Special attention is given to two exhibitions: The Portrait of a Place and Lublin: Memory of the Place. Both were prepared by the Grodzka Gate – NN Theatre Centre, a cultural institution in Lublin. Oral testimonies that constitute part of these exhibitions will be analyzed as both documentary material, which is a source of certain types of representation of the past, and as “artistic matter” for “memory staging.” This article discusses the substantial value of narratives created in this way in the context of the Center’s educational and commemorative activities. 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marta Kubiszyn - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Doktor habilitowana, adiunkt w Pracowni Kultury i Historii Żydów, w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród jej publikacji znajdują się Niepamięć – Postpamięć – Współpamięć. Zagłada Żydów lubelskich jako przedmiot kultury pamięci (2019), Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2007), Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli (2003) oraz artykuły poświęcone historii mówionej, fotografii, pamięci oraz działań animacyjnych i pracy edukacyjnej w społecznościach lokalnych.

[email protected]

Bibliografia

Bartmiński J., Historia mówiona – interdyscyplinarna i wieloaspektowa in S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło (eds.), Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, Lublin 2014, pp. 9–23.

Bojarska K., Zagłada in M. Saryusz-Wolska, R. Traba (eds.), Modi Memorandi, Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014, pp. 537–544.

Cyz T., Performance z pamięci (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), “Konteksty,” vol. 71, no. 3 (318), 2017, pp. 52–55.

Fiternicka-Gorzko M., Historia mówiona: od metody historycznej do interdyscyplinarnego podejścia badawczego, “Opuscula Sociologica,” no. 2, 2012, pp. 5–25.

Kaniowska K., Postpamięć, in M. Saryusz-Wolska, R. Traba (eds.), Modi Memorandi, Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014, pp. 389–392.

Kubiszyn M., Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym: studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Toruń 2007.

Kubiszyn M., Pamięć – niepamięć – współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci, Lublin 2019.

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.

Kuzko-Zwierz K., Historia mówiona w muzeach. Przegląd projektów prowadzonych przez polskie placówki muzealne, “Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,” vol. 5, 2015, pp. 91–110.

Marszałek M., Świadectwo, in M. Saryusz-Wolska, R. Traba (eds.), Modi Memorandi, Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014, pp. 473–477.

Pietrasiewicz T., Kręgi Pamięci, Lublin 2013.

Pietrasiewicz T., Szlak Pamięci. Lublin. Pamięć Zagłady, Lublin 2017.

Pietrasiewicz T., Teatr NN 1990–2010, Lublin 2010.

Posłuszna J., Dźwięk jako terapeutyczna i duchowa forma upamiętniania oraz przywracania pamięci, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polonia,” vol. 30, no. 1, 2017, pp. 88–95.

Próchniak P., Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), “Konteksty,” vol. 71, no. 3 (318), 2017, pp. 56–63.

Skórzyńska I., Wyjścia nie ma… Rzecz o Szlaku Pamięci Zagłady Żydów Lubelskich, “Konteksty,” vol. 71, no. 3 (318), 2017, pp. 113–128.

Skrzypek M., Przypadek zamierzony (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), “Konteksty,” vol. 71, no. 3 (318), 2017, pp. 37–51.

Taborska H., Dylematy animacyjne współczesnej sztuki publicznej, in J. Gajda, W. Żardecki (eds.), Dylematy animacji kulturalnej, Lublin 2001, pp. 229–234.

Taborska H., Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996.

Young J.E., Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, in J. Jarniewicz, M. Szuster (eds.), Reprezentacje Holokaustu, Kraków–Warszawa 2014, pp. 339–361.

Young J.E., The Texture of Memory. Holocaust Memorial and Meaning, New Haven–London 1993.

Opublikowane

2020-06-26

Jak cytować

Kubiszyn, M. (2020). Making Use of Oral History in the Process of Narrating the Polish-Jewish Past: Exhibitions of the Grodzka Gate – NN Theatre Centre in Lublin. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 27–44. https://doi.org/10.26774/wrhm.252

Numer

Dział

Artykuły i studia