“Latvia Will Always Be My Home”: Latvian Emigrants in Sweden After 1991 in the Latvian National Oral History Collection

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.254

Słowa kluczowe:

oral history, emigracja, Łotwa, Szwecja

Abstrakt

Latvians are one of the most mobile European nations. Latvian migration to Sweden has a long history. After the II World War, more than 4,000 people moved from Latvia to Sweden, fleeing Soviet power. The second wave of immigration to Sweden began with the restoration of Latvian independence in 1991 and continues to this day. Both of these waves of migration are documented in the Latvian National Oral History collection. This article analyzes life-story interviews with expatriates in Sweden after the restoration of independence and explores how the migrants themselves describe their experiences in their new home country, their reflections on Latvians, Latvianness, and the preservation of national identity in emigration. 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Ginta Elksne - Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Łotewski, Łotwa

Asystentka w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Łotewskiego, od 1994 r. zaangażowana w „Latvian National Oral History Project”. Jest doktorantką w Uniwersytecie Stradiņša w Rydze (socjologia). Jej główne zainteresowania naukowe wiążą się z analizą historii mówionej i źródłami biograficznymi, a w szczególności z zagadnieniami związanymi z migracją i reemigracją.

[email protected]

Artykuł jest wynikiem badań sfinansowanych przez Latvian Council of Science. W ramach przyznanego grantu Autorka realizowała projekt "Narrative perspectives on intergenerational transmission of memory" (numer projektu: lzp-2018/1-0458).

Bibliografia

Bela B. (eds.), Mes nebraucam uz Zviedriju, lai klutu par zviedriem, Riga 2010.

Bela B., Latviskas identitates saglabašana, talaknodošana un tas dažadiba, in Bela B. (eds.), Mesnebraucam uz Zviedriju, lai klutu par zviedriem, Riga 2010, pp. 15–44.

Bela B., Starptautiska migracija un nacionala identitate – transnacionalas piederibas veidošanas, in Rozenvalds J., Zobena A. (eds.), Daudzveidigas un mainigas Latvijas identitates, Riga 2014, pp. 296–314.

Bela B., Garda-Rozenberga I., Zirnite M., Migratory memories between Latvia and Sweden, “Oral History, Nordic-Baltic special issue,” vol. 44, Autumn 2016, no. 2, pp. 69–80.

Bunkše E.V., Latvijas ainavas dzejiskums, “Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis”, vol. 66, no. 3, 2012, pp. 6–14.

Bystrom M., Frohnert P. (eds.), Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930–2000, Nordic Academic Press 2013.

Hazans M., Emigration from Latvia: A Brief History and Driving Forces in the Twenty-First Century, in Kaša R., Mierina I. (eds.), The Emigrant Communities of Latvia: National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora politics, SpringerOpen 2019, pp. 35–68.

Holmert D, Zirnite M., Lielbardis A., Baltijas begli Gotlande Davida Holmerta fotografijas: 1944–1945 (Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David Holmert), Riga 2015.

Jurkane-Hobein I., Klave E., Krievvalodigo latvijiešu Lielbritanija un Zviedrija transnacionala piederiba, in Mierina I.(eds.), Latvijas emigrantu kopienas. Ceribu diaspora, Riga 2015, pp. 182–183.

Koroleva I., The Complex Identities of Latvians Abroad: What Shapes a Migrant’s Sense of Belonging?, in Kaša R., Mierina I. (eds.), The Emigrant Communities of Latvia: National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics, SpringerOpen 2019, pp. 69–95.

Mierina I., Koroleva I., Metodologiskie risinajumi emigrantu viedoklu izzinašanai petijuma “Latvijas emigrantu kopienas”, in Mierina I. (eds.), Latvijas emigrantu kopienas. Ceribu diaspora, Riga 2015, pp. 26–41.

Portelli A., What Makes Oral History Different?, in Perks R., Thomson A. (eds.), The Oral History Reader, New York 1998, pp. 63–75.

Skultans V., Narratives of Landscape in Latvian History and Memory, in Empathy and Healing. Essays in Medical and Narrative Anthropology, New York 2007, pp. 205–223.

Zirnite M., Dzivesstastu petniecibas ekspedicijas pie latviešiem Norvegija un Zviedrija, in Kule, Maija et. al. (eds.), LETONIKA. Nacionala mutvardu vesture. Religiskas idejas Latvija (LETONIKA. National Oral History. Religious Ideas in Latvia), Riga 2008, pp. 88–103.

Opublikowane

2020-06-26

Jak cytować

Elksne, G. (2020). “Latvia Will Always Be My Home”: Latvian Emigrants in Sweden After 1991 in the Latvian National Oral History Collection. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 79–94. https://doi.org/10.26774/wrhm.254

Numer

Dział

Artykuły i studia