Historie mówione polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 662

Biogram autora

Mikołaj Smykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Doktor nauk humanistycznych, antropolog kultury, adiunkt na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor pracy doktorskiej Ekologie Zagłady. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach” i „Kulturze Współczesnej”. Interesuje się antropologią środowiskową, etnografią wielogatunkową oraz ekologicznymi konsekwencjami wojen i ludobójstw.

mikolaj.smykowski@gmail.com

Opublikowane
2020-05-13
Jak cytować
Smykowski, M. (2020). Historie mówione polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 662. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 287-291. https://doi.org/10.26774/wrhm.257
Dział
Recenzje i omówienia