Historie mówione polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 662

Biogram autora

Mikołaj Smykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor nauk humanistycznych, antropolog kultury, adiunkt na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor pracy doktorskiej Ekologie Zagłady. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach” i „Kulturze Współczesnej”. Interesuje się antropologią środowiskową, etnografią wielogatunkową oraz ekologicznymi konsekwencjami wojen i ludobójstw.

mikolaj.smykowski@gmail.com

Opublikowane
2020-05-13
Dział
Recenzje i omówienia