Warszawa zapamiętana: dwudziestolecie międzywojenne, oprac. Magda Szymańska, wyd. Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2018, ss. 179

Abstrakt

               

Biogram autora

Joanna Urbanek, Dom Historii Europejskiej

Kuratorka w Domu Historii Europejskiej, wcześniej pracowała w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prowadziła także nagrania dla Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. W latach 2006–2018 działała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Jest autorką dwóch książek Lęk i strach. Warszawiacy wobec zagrożeń Września 1939 r. i albumu Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka 1939–1945.


joasia.urbanek@wp.pl

Opublikowane
2020-05-13
Dział
Recenzje i omówienia