Sprawozdanie z drugiej edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii – święta i uroczystości podczas II wojny światowej”

Biogram autora

Małgorzata Laburda-Lis, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Etnolog, doktor nauk o kulturze i religii, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, koordynatorka Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, laureatka IX edycji „Grantu Oral History” przyznanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Jest współautorką projektu edukacyjnego „W poszukiwaniu świadka historii”.

laburda@wp.pl

Opublikowane
2020-05-13
Dział
Kronika naukowa