Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Oral History in Action”, Kraków 28–30 marca 2019 r.

Biogram autora

Marek Szajda, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Uniwersytet Wrocławski

Absolwent historii i etnologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historycznym UWr oraz specjalista w Dziale Badawczym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Interesuje się historią i kulturą Żydów, najnowszą historią Polski, dziejami Śląska oraz historią mówioną.


marek.szajda@zajezdnia.org

Opublikowane
2020-05-13
Dział
Kronika naukowa