Jarosław Broda, Strajk sierpniowy we wrocławskiej Zajezdni nr VII oczami opozycjonisty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.273

Słowa kluczowe:

strajk, Wrocław, drugi obieg, opozycja demokratyczna, Sierpień 1980, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

Abstrakt

Prezentowany tekst to relacja Jarosława Brody, jednego z czołowych działaczy opozycyjnych we Wrocławiu w czasach komunizmu, opatrzona komentarzem naukowym. Świadek historii przywołuje wydarzenia, które miały miejsce we wrocławskiej Zajezdni autobusowej nr VII w sierpniu 1980 r. To ciekawe źródło informacji o nastrojach strajkujących, w tym o współpracy robotników i wspierających ich działaczy opozycyjnych, a także o funkcjonowaniu podziemnej drukarni i znaczeniu fali sierpniowych strajków dla przemian demokratycznych, które miały nastąpić później w Polsce.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Olga Kolany - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, starszy dokumentalista w Centrum Dokumentacyjnym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

[email protected]

Bibliografia

Adamski A., Sołtysik Ł., Jarosław Broda, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, red. G. Waligóra, Warszawa 2012, s. 54–55.

Bajer M., Otucha, „Odra”, 10 (1980), s. 2–7.

Broda J., Wróćmy do sierpnia. Rozmawiał Jerzy Ziemacki, „Wprost”, 5 (2020), s. 74–75.

Cenckiewicz S., Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010), Poznań 2010.

Dworaczek K., Jerzy Piórkowski, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek, Warszawa 2020, s. 344.

Dworaczek K., Mówiono o mnie, że jestem Robespierre’em: Adam Skowroński (1931–2017), Wrocław 2019.

Dworaczek K., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, t. 1: Monografia, Wrocław–Warszawa 2017.

Dworaczek K., Kamiński Ł., Biuletyn Dolnośląski, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. G. Waligóra, Warszawa 2019, s. 49–50.

Dworaczek K., Przedpełski T., Wszystko co robiliśmy okazało się potrzebne. Wspomnienia o Studenckim Komitecie Solidarności we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Friszke A., Rewolucja Solidarności. 1980–1981, Warszawa 2014.

Gontarczyk P., Cenckiewicz S., SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008.

Grupińska A., Wawrzyniak J., Buntownicy. Polskie lata 70. i 80., Warszawa 2011.

Grzelczyk K., Solidarność Drukująca. Wrocławscy drukarze podziemni, Wrocław 2013.

Janusz Owczarek, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, W. Suleja, Wrocław 2006, s. 639.

Kamiński Ł., Blažek P., Majewski G., Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Wrocław 2009.

Kaźmierska K., Waniek K., Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź

Kordas J., Kudłaszyk A., Sierpień ’80 na Dolnym Śląsku (Przebieg i analiza konfliktu społecznego w 1980 r.), Wrocław 1997.

Kowal G., Ośrodek odosobnienia w Grodkowie (1981–1982), Wrocław 2013.

Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, t. 2: I Krajowy Zjazd Delegatów, red. D. Sokołowski, R. Żydonik, Gdańsk–Warszawa 2019.

Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980, wybór, wstęp i opracowanie: Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2007.

Krzyżanowska S., Trębacz W., Sprawa Operacyjna Rozpracowania „Kaskader”, Wrocław 2007.

Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec zagrożenia interwencją sowiecką i konsekwencje jego poglądów (1980–1981), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, r. LIII (2018), nr 1, s. 145–164.

Majchrzak G., Porozumienie gdańskie 1980, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, red. M. Łątkowska, Warszawa 2010, s. 359–360.

Majchrzak G., Porozumienie jastrzębskie 1980, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, red. M. Łątkowska, Warszawa 2010, s. 360.

Mechliński R., Suleja W., Wolniak J., Sternicy Dolnośląskiej Solidarności 1980–2018, Wrocław 2018.

O dwóch takich… Alfabet braci Kaczyńskich, rozmawiali Michał Karnowski i Piotr Zaremba, Kraków 2006.

Skórzyński J., Zadra. Biografia Lecha Wałęsy, 2009.

Solidarność 1980–1989, t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.

Sołtysik Ł., Krzysztof Turkowski, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek, Warszawa 2020, s. 490.

Stefański S. [W. Suleja], „Solidarność” na Dolnym Śląsku, Wrocław 1986.

Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, t. 3: Dokumenty, wybór i opracowanie K. Dworaczek, T. Przedpełski, Wrocław–Warszawa 2017.

Suleja W., Solidarność na Dolnym Śląsku 1980–2010, Wrocław 2010.

Szajda M., Tomasz Wacko, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek, Warszawa 2020, s. 506.

Szajda M., Zenon Pałka, [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek, Warszawa 2020, s. 327.

Waligóra G., Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975–1980, Wrocław 2016.

Wieczorek H., Ufali mu wszyscy… Zbigniew Przydział (1925–2012), Wrocław 2014.

Wolne Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat, red. J. Neja, Katowice 2008.

Wyrwich M., Kapelani Solidarności 1980–1989, t. II, Warszawa 2005.

Ziątkowski L., Na drodze do Solidarności. Wrocław w walce o demokrację i niepodległość 1976–1980, Wrocław 2010.

Ziątkowski L., Na drodze do Wolności. Solidarny Wrocław. Sierpień 1980 – Grudzień 1981, Wrocław

strona tytułowa, Olga Kolany

Pobrania

Opublikowane

2021-06-18

Jak cytować

Kolany, O. (2021). Jarosław Broda, Strajk sierpniowy we wrocławskiej Zajezdni nr VII oczami opozycjonisty. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 10, 178–206. https://doi.org/10.26774/wrhm.273

Numer

Dział

Materiały źródłowe