Czesław Brokos, „Wtedy czuło się, że się żyje”. Kulisy działalności opozycyjnej w Polsce lat 80. XX w.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.274

Słowa kluczowe:

„Biuletyn Dolnośląski”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, opozycja antykomunistyczna, Regionalny Komitet Strajkowy „Solidarność”, Służba Bezpieczeństwa, Solidarność Walcząca, strajki solidarnościowe w 1980 r., drugi obieg, pisma bezdebitowe

Abstrakt

Relacja Czesława Brokosa, uzupełniona komentarzem naukowym, to osobiste spojrzenie na życie i działalność opozycyjnego drukarza w Polsce lat 80. XX w. Świadek historii wspomina m.in. wielu swoich współpracowników, których nazwiska dotychczas nie pojawiły się innych w publikacjach naukowych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Kamil Borecki - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Historyk, doktorant Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych oraz starszy specjalista w Dziale Badawczym w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. Interesuje się dziejami politycznymi i społecznymi II Rzeczypospolitej oraz tematyką związaną z antykomunizmem – zarówno tym przedwojennym, jak i w dobie Polski Ludowej. Konsultant historyczny spektaklu pt. Spólnota Teatru Układ Formalny.

[email protected]

Bibliografia

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: stenogramy, t. 1: I tura, red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, Warszawa 2011.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: stenogramy, t. 2, cz. 1: II tura, red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, Warszawa 2013.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: stenogramy, t. 2, cz. 2: II tura, red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, Warszawa 2013.

Adamski A., Kornel. Z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim rozmawia Artur Adamski, Wrocław 2007.

Adamski A., Łątkowska M., Kornel Morawiecki, [w:] Encyklopedia „Solidarności”: opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, t. 1, Warszawa–Katowice 2010, s. 288–289.

Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2019.

Borowski A., Łątkowska M., Karol Modzelewski, [w:] Encyklopedia „Solidarności”: opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, t. 1, Warszawa–Katowice 2010, s. 286–287.

Borowski A., Łątkowska M., Władysław Frasyniuk, [w:] Encyklopedia „Solidarności”: opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, t. 1, Warszawa–Katowice 2010, s. 115–116.

Dworaczek K., Chodziło mi o Polskę. Barbara Sarapuk 1940–2015, Wrocław 2016.

Dworaczek K., Jerzy Piórkowski, [w:] Encyklopedia „Solidarności”: opozycja w PRL 1976–1989, red. J. Olaszek, t. 4, Warszawa 2020, s. 344.

Dworaczek K., Podziemnie drukarstwo we Wrocławiu na przykładzie największych inicjatyw wydawniczych, „Dzieje Najnowsze”, r. 48 (2016), nr 4, s. 141–156.

Friszke A., Rewolucja Solidarności 1980–1981, Kraków 2014.

Grzelczyk K., Solidarność drukująca. Wrocławscy drukarze podziemni, Wrocław 2013.

Grzonkowski S., Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” (Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”), [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. G. Waligóra, t. 2, Warszawa 2012, s. 400–402.

Kaczorowska K., Suleja W., Tak się nie godzi. Piotr Bednarz (1949–2009), Wrocław 2011.

Kamiński Ł., NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 6: Polska południowa, red. Ł Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.

Kamiński Ł., Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego, Legnica 2007.

Kaźmierska K., Waniek K., Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź 2020.

Kordas J., Kudłaszyk A., Sierpień ’80 na Dolnym Śląsku, Wrocław 1997.

Modzelewski K., Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa 2013.

Olaszek J., Drugi obieg wydawniczy w PRL i samizdat w innych państwach bloku sowieckiego: podobieństwa, różnice, wzajemne wpływy, [w:] Drugi obieg w PRL n a tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 r., red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016, s. 16–60.

Olaszek J., Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warszawa 2015.

Osiński K., Rybarczyk P., Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Tom i Monografia, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013.

Pietkun P., Tu Radio Solidarność... Przyczynek do historii podziemnego Radia Solidarność 1982–1989, Warszawa 2018.

Rudka Sz., Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973–1989, Warszawa–Wrocław 2001.

Sawicki W., Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. XII 1981 – VI 1982, Wrocław 2011.

Solidarność Walcząca w dokumentach, t. i: w oczach SB, red. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007.

Suleja W., Solidarność na Dolnym Śląsku 1980–2010, Wrocław 2010.

Surdy G., Brożek K., Solidarność Walcząca, Warszawa 2020.

Szaynok B., Maciej Zięba, [w:] Encyklopedia „Solidarności”: opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, t. 1, Warszawa–Katowice 2010, s. 510.

Tak się nie godzi – zapis procesu Piotra Bednarza, Wrocław 1984.

Ziątkowski L., Na drodze do Solidarności. Wrocław w walce o demokrację i niepodległość 1976–1980, Wrocław 2010.

strona tytułowa, Kamil Borecki

Pobrania

Opublikowane

2021-06-18

Jak cytować

Borecki, K. (2021). Czesław Brokos, „Wtedy czuło się, że się żyje”. Kulisy działalności opozycyjnej w Polsce lat 80. XX w. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 10, 150–177. https://doi.org/10.26774/wrhm.274

Numer

Dział

Materiały źródłowe