Sprawozdanie z projektu dokumentacyjnego „Na tatarskim szlaku – dokumentacja i popularyzacja tradycji i kultury Tatarów w województwie podlaskim”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.279

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Adriana Kapała - Centrum Archiwistyki Społecznej

Historyczka i archiwistka (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), działaczka społeczna. Koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej (np. „Polacy na Wschodzie”, „Na tatarskim szlaku”) i prowadziła szkolenia dotyczące nagrywania świadków historii. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

[email protected] 

Mariusz Bieciuk - Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Archiwista w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Prowadzi Mediatekę CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu, nagrywa i opracowuje relacje, prowadzi pracownię digitalizacji, udostępnia zasoby oraz odpowiada za stronę internetową archiwum. Autor i współautor wystaw poświęconych m.in. Aeroklubowi Białostockiemu, Związkowi Harcerstwa Polskiego oraz wydarzeń i działań edukacyjnych z zakresu historii mówionej i archiwistyki. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, ambasador Centrum Archiwistyki Społecznej w województwie podlaskim.

[email protected]

Adrana Kapała, Mariusz Bieciuk

Pobrania

Opublikowane

2021-06-18

Jak cytować

Kapała, A., & Bieciuk, M. (2021). Sprawozdanie z projektu dokumentacyjnego „Na tatarskim szlaku – dokumentacja i popularyzacja tradycji i kultury Tatarów w województwie podlaskim”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 10, 290–297. https://doi.org/10.26774/wrhm.279

Numer

Dział

Kronika naukowa