Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców, oprac. Wojciech Konończuk, Warszawa 2019, ss. 518

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.282

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Małgorzata Ruchniewicz - Uniwersytet Wrocławski

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią Śląska w XIX i XX w., zwłaszcza dziejami małych ośrodków miejskich, oraz Europy Wschodniej w XX w. (historia Białorusi, dzieje Polaków na Wschodzie). Autorka lub współautorka siedmiu monografii i licznych artykułów, redaktorka wydawnictw źródłowych i prac zbiorowych, m.in.: Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty (Wrocław 2010, wyd. niem. 2015), Nie jesteśmy całkiem zapomniani… Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR 1946–1955 (Warszawa 2014), Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Wrocław 2019). Jest współautorką leksykonu Wypędzenia, wysiedlenia, ucieczki. Atlas ziem polskich 1939–1959 (Warszawa 2008, wyd. niem. 2012). Obecnie kieruje projektem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki poświęconym edycji wybranych wspomnień i relacji z kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

[email protected]

Pobrania

Opublikowane

2021-06-18

Jak cytować

Ruchniewicz, M. (2021). Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców, oprac. Wojciech Konończuk, Warszawa 2019, ss. 518. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 10, 272–281. https://doi.org/10.26774/wrhm.282

Numer

Dział

Recenzje i omówienia