Herstoria mówiona w Polsce. Kilka uwag o feministycznych projektach oral history

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.283

Słowa kluczowe:

herstoria, historia mówiona, historia gender, feminizm

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest herstorii mówionej w Polsce. Autoetnograficzny eksperyment – przedmiotem badań były doświadczenia związane z działalnością autorki na polu herstorii mówionej – posłużył za ramę doboru analizowanych projektów, jak i ich interpretacji z pozycji insiderki. Ich efektem jest model epistemologiczny herstorii mówionej, na który składają się trzy wzajemnie powiązane pola: badań feministycznych nad historią (kobiet/gender/queer), działalności edukacyjnej i politycznego projektu „wynalezienia feministycznej tradycji”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Dobrochna Kałwa - Uniwersytet Warszawski

Historyczka, adiunkt w Zakładzie Historii XX wieku na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: metodologia historii gender i historii mówionej, historia kobiet
w Polsce międzywojennej i Europie Środkowo- Wschodniej.

[email protected]

Bibliografia

Appleby J., Hunt L., Jacob M.C., Powiedzieć prawdę o historii, Poznań 2000.

Bloom L.Z., Listen! Women Speaking, „Frontiers A Journal of Women Studies”, nr 2 (1977), Women’s Oral History, s. 1–2.

Bobako M., Powrót kobiet do historii – niedokończony projekt?, „Krytyka Polityczna”, nr 7/8 (2005), s. 256–265.

Borland K., „That’s not what I said". Interpretative conflict in oral history research, [w:] Women’s words: The feminist practice of oral history, red. S.B. Gluck, D. Patai, New York–London 1991, s. 63–75.

Contesting archives: finding women in the sources, red. N. Chaudhuri, S.J. Katz., M.E. Perry, Urbana 2010.

Darska B., Głosy kobiet: prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu, Olsztyn 2009.

Fidelis M., Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge 2010.

Frýdlová P., Šmejkalová J., Grasse M. [et al.], Women’s Memory of Socialism: 15 Years of International Networking, National Research and Public Promotion 2010.

Górnicka-Boratyńska A., Chcemy całego życia, Warszawa 1999.

Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.

Grabowska M., Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny ruch kobiecy, Warszawa 2018.

Grzebalska W., Płeć powstania warszawskiego, Warszawa 2013.

Herstoryczki, red. N. Sarata, Kraków 2016.

Jarska N., Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015.

Jolluck K.R., The Nation’s pain and women’s shame: Polish women and wartime violence, [w:] Gender and War in Twentieth-Century Eastern Europe, red. M. Bucur, N.M. Wingfield, Bloomington 2006, s. 193–219.

Kałwa D., Zakłopotanie oralistki. Autoetnograficzny eksperyment z interpretacji (problematycznego) źródła, [w:] Pytać mądrze. Studia z dziejów społecznych i kulturowych XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Chwalbie, red. A. Czocher, B. Klich-Kluczewska, Kraków 2020, s. 295–311.

Kondratowicz E., Szminka na sztandarze. Kobiety „Solidarności” 1980–1989: rozmowy, Warszawa 2001.

Passerini L., Autobiography of a Generation, Middletown 2004.

Penn S., Podziemie kobiet, Warszawa 2003.

Penn S., Sekret „Solidarności”. Kobiety, które pokonały komunizm w Polsce, Warszawa 2014.

Penn S., Tajemnica państwowa, „Pełnym głosem”, nr 2 (1994), s. 3–16.

Penn S., The national secret, „Journal of Women’s History”, t. 5 (3/1994), s. 55–69.

Stocznia kobiet, red. B. Borowiak, Gdańsk 2016.

Walczewska S., Damy, rycerze i feministki, Kraków 1999.

Walczewska S., Feministki własnym głosem o sobie, Kraków 2005.

Wolverton T., Wong C., Oral history of lesbianism, „Frontiers A Journal of Women Studies”, t. 4 (1979), nr 3: Lesbian History, s. 52–53.

Women’s memory. The experience of self-shaping in biographical interviews, red. Z. Kičková, Bratislava 2006.

Dobrochna Kałwa, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Kałwa, D. (2021). Herstoria mówiona w Polsce. Kilka uwag o feministycznych projektach oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 8–21. https://doi.org/10.26774/wrhm.283

Numer

Dział

Artykuły i studia