Zuzanna Michcik, „Zawsze istotna była dla nas ta społeczność i więzi”. Kształtowanie grupowej tożsamości poprzez uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.292

Słowa kluczowe:

wydarzenia muzyczne, Open'er Festival, OFF Festival, społeczność festiwalowiczów, tożsamość, kultura festiwalowa, wpływ wydarzeń muzycznych

Abstrakt

Opowieść Zuzanny Michcik, jednej z uczestniczek pierwszych edycji wydarzeń muzycznych w Polsce w latach 2009–2019, dotyczy ich współtworzenia, przynależenia do festiwalowej społeczności i procesu budowania polskich festiwali. Festiwale to nie tylko muzyka na żywo, ale także kształtowanie więzi i grupowej tożsamości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Julia Michcik - Uniwersytet Jagielloński

Studentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej naukowe zainteresowania skupione są wokół psychologii społecznej, emocji, feminizmu i komunikacji.

[email protected]

Bibliografia

Graban M., Od miasta pracy do miasta zabawy – przeobrażenia tożsamości obywatelskiej Gdyni, „Zeszyty Gdańskie”, nr 7 (2012), s. 215–232.

Jeziński M., W pogoni za nostalgicznym mitem rockowego boomu. Festiwal muzyków rockowych w Jarocinie jako miejsce pamięci, „Anthenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 58(2018), s. 124–140.

Kałwa D., 3R: Historia mówiona w polskich badaniach dziejów najnowszych, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 7 (2017), s. 163–183.

Kantor R., Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, Kraków 2013.

Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego 2019, http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/media/Kompleksowe_badanie_polskiego_rynku_muzycznego/kompleksowe_badanie_rynku_muzycznego.pdf (dostęp: 8 IX 2021 r.).

Lawendowski R., Besta T., Drzewiczewska M., Rozwój tożsamości muzycznej w perspektywie dialogu z innymi, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 18 (4/2017), s. 139–160.

Lesicki T., Proces rytualny i świat wyobrażony na festiwalach muzycznych, „Ars Educandi”, nr 12 (2015), s. 109–120.

Machowska M., Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego, „Czas Kultury”, nr 4 (2015), s. 52–61.

Majchrzak B., Matulewski P., Makohonienko M., Ocena funkcjonowania i możliwości rozwoju OFF Festival w Katowicach, „Turystyka Kulturowa”, nr 4 (2015), s. 6–23.

Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej 2015, https://nck.pl/badania/raporty/oddzialywanie-festiwali-na-polskie-miasta-studium-kompetencji-kadr-sektora-kultury-oraz- (dostęp: 17 XI 2021 r.).

Parus M., Oral history i badania nad historią muzyki popularnej, „Kultura Współczesna”, nr 96 (3/2017), s. 58–67.

Pęczak M., Festiwale muzyczne, muzyka festiwalowa. O tautologiach popkultury, „Czas Kultury”, nr 192 (1/2017), s.104–107.

Stepaniuk K., Wpływ wydarzenia muzycznego na atrakcyjność turystyczną miasta. Ujęcie netnograficzne, „Przegląd Organizacji”, nr 918 (7/2016), s. 46–52.

Tupieka-Buszmak A., Kultura i życie muzyczne a kapitał społeczny i tożsamość miasta, „Przestrzeń i Forma”, nr 34 (2018), s. 23–36.

Julia Michcik, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Michcik, J. (2021). Zuzanna Michcik, „Zawsze istotna była dla nas ta społeczność i więzi”. Kształtowanie grupowej tożsamości poprzez uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 206–228. https://doi.org/10.26774/wrhm.292

Numer

Dział

Materiały źródłowe

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##