The Memories of Displaced Children: Flight Experience in the Life Stories of Exiled Latvians

[Pamięć wysiedlonych dzieci: doświadczenie ucieczki w opowieściach o życiu ewakuowanych Łotyszy]

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.294

Słowa kluczowe:

historie życia, pamięć, przesiedlone dzieci, doświadczenia z dzieciństwa, Łotwa, II wojna światowa

Abstrakt

Artykuł ukazuje, w jaki sposób łotewskie dzieci, przesiedlone w czasie II wojny światowej, doświadczyły wyjazdu i życia na obczyźnie, oraz to, w jaki sposób tworzą one narracje o tym doświadczeniu z dzieciństwa. Ich historie życia zarejestrowane zostały w wywiadach biograficznych, zarchiwizowanych w łotewskim Narodowym Archiwum Historii Mówionej. W świadectwach tych intensywnie wybija się doświadczenie migracji, a także jej psychologiczne, emocjonalne i materialne okoliczności. Wywiady wskazują także na wspólne tematy, które były istotne dla tych osób w czasie wysiedlenia i pobytu poza krajem pochodzenia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maija Krūmiņa - Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Magister historii (Uniwersytet Łotewski); obecnie pracownik naukowy w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Łotewskiego. W rozprawie doktorskiej bada wspomnienia łotewskich uchodźców z okresu II wojny światowej. Jest również członkiem Dzivesstasts (Life-Story) – Łotewskiego Stowarzyszenia Badaczy Historii Mówionej. Główne zainteresowania badawcze: historia mówiona, życiorysy, uchodźcy, migracje, wygnanie.

[email protected]

Bibliografia

Apitzsch U., Siouti I., Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research Perspective in the Field of Migration Studies, Frankfurt am Main 2007.

Baron N. (ed.), Displaced Children in Russia and Eastern Europe, 1915–1953: Ideologies, Identities, Experiences, Leiden–Boston 2017.

Betancourt T.S., Khan K.T., The Mental Health of Children Affected by Armed Conflict: Protective Processes and Pathways to Resilience, “International Review of Psychiatry,” vol. 20 (3/2008), pp. 317–328.

Bleiere D. [et al.], History of Latvia, Riga 2014.

Bretherton I., Munholland K.A., Internal Working Models in Attachment Relationships, in: J. Cassidy, P.R. Shaver (eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications, New York 2008, pp. 102–127.

Carpenter-Gale I., Being Latvian in Exile: Folklore as Ideology, Michigan 1989.

Facca D., Gladstone B., Teachman G., Working the Limits of ‘Giving Voice’ to Children: A Critical Conceptual Review, “International Journal of Qualitative Methods,” vol. 19 (2020), pp. 1–10.

Freeman M., Mathison S., Researching Children’s Experiences, New York, London 2009 .

International Organisation for Migration 2019, Glossary on Migration, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf (accessed: 18.10.2021).

Hinkle M., Latvian-Americans in the Post-Soviet Era: Cultural Factors on Return Migration in Oral History Interviews, “Journal of Baltic Studies,” vol. 37 (1/2006), pp. 48–67.

Holian A., Between National Socialism and Soviet Communism: Displaced Persons in Postwar Germany, Ann Arbor 2011.

Hopkins P.E., Hill M., Pre-Flight Experiences and Migration Stories: The Accounts of Unaccompanied Asylum-Seeking Children, “Children’s Geographies,” vol. 6 (3/2008), pp. 257–268.

Irwin-Zarecka I., Frames of Remembrance: The Dynamics of Collective Memory, New Brunswick–London 1994.

James A., Giving Voice to Children’s Voices: Practices and Problems, Pitfalls and Potentials, “American Anthropologist,” vol. 109 (2/2007), pp. 261–272.

Jensen P.S., Shaw J., Children as Victims of War: Current Knowledge and Future Research Needs, “Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,” vol. 32 (4/1993), pp. 697–708.

Kangeris K., Evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums uz jaunas datu bāzes, “Latvijas Vēstures institūta žurnāls,” vol. 1 (98), 2016, pp. 111–135.

Kangeris K., Hitleriešu plāni Baltijas tautu evakuēšanai 1944. gadā, in: P. Krupņikovs (ed.) Vācija un Baltija, Rīga 1990, pp. 130–136.

Kaźmierska K., Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors, Boston 2012.

Keightley E., Remembering Research: Memory and Methodology in the Social Sciences, “International Journal of Social Research Methodology,” vol. 13 (1/2010), pp. 55–70.

Krūmiņa M., Atgriešanās zaudētajā paradīzē: trimdas (diasporas) latviešu dzimtenes apciemojumi, “Akadēmiskā Dzīve,” vol. 56 (2021), pp. 62–69.

Moruzi K., Musgrove N., Pascoe Leahy C. (eds.), Children’s Voices from the Past: New Historical and Interdisciplinary Perspectives, Cham 2019.

Nasaw D., The Last Million: Europe’s Displaced Persons from World War to Cold War, New York 2020.

Paksuniemi M., Finnish Refugee Children’s Experiences of Swedish Refugee Camps During the Second World War, “Migration Letters”, vol. 12 (1/2015), pp. 28–37.

Paksuniemi M., Määttä K., Uusiautti S., Childhood in the Shadow of War: Filled with Work and Play, “Children’s Geographies,” vol. 13 (1/2015), pp. 114–127.

Riekstiņš, J. Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni, Rīga 2015.

Saiva G., Latviešu bēgļi Dānijā: apcere par latviešu bēgļu gaitām pēc Otrā pasaules kara, Rīga 2008.

Sebre S., Autobiographical Childhood Narratives: Processes of Remembering and Reconstructing, University of New York 1992.

Strods, H., Zem melnbrūnā zobena: Vācijas politika Latvijā 1939–1945, Rīga, 1994.

Suleiman S.R., The 1.5 Generation: Thinking About Child Survivors and the Holocaust, “American Imago,” vol. 59 (3/2002), pp. 277–295.

Traverso A., Broderick M., Interrogating trauma: Towards a critical trauma Studies, “Continuum,” vol. 24 (1/2010), pp. 3–15.

Wells C., Morrison, C., Conway M., Adult Recollections of Childhood Memories: What Details Can be Recalled?, “Quarterly Journal of Experimental Psychology”, vol. 67 (7/2013), pp. 1249–1261.

Wylegała A., Child Migrants and Deportees from Poland and Ukraine After the Second World War: Experience and Memory, “European Review of History: Revue européenne d’histoire,” vol. 22 (2/2015), pp. 292–309.

Zirnīte M, Garda-Rozenberga I., Oral History Studies in Latvia, “Folklore Fellows Network,” no. 49 (2016), pp. 11–17.

Židek N., ‘Nobody Asked Me How I Felt’: Childhood Memories of Exile Among the Croatian Post-WW2 Diaspora in Argentina, “Contemporary Southeastern Europe,” vol. 8 (1/2021), pp. 1–18.

Maija Krumina, cover page

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Krūmiņa, M. (2021). The Memories of Displaced Children: Flight Experience in the Life Stories of Exiled Latvians: [Pamięć wysiedlonych dzieci: doświadczenie ucieczki w opowieściach o życiu ewakuowanych Łotyszy]. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 22–50. https://doi.org/10.26774/wrhm.294

Numer

Dział

Artykuły i studia

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##