Maria Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020, ss. 218

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.297

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Małgorzata Łukianow - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Doktor socjologii, związana z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, współprzewodnicząca polskiej grupy Memory Studies Association, członkini PTS oraz PTHM. Zajmuje się problematyką pamięcioznawstwa, w szczególności pamięcią lokalnych społeczności, polityką historyczną – w skali mikro i makro –pamiętnikarstwem oraz historią mówioną. W swoich badaniach zajmowała się w szczególności Ziemiami Zachodnimi i Północnymi, a także Galicją i Polską Centralną. Publikuje głównie na temat powojennych zmian społecznych i politycznych, pamięci o przesiedleniach oraz o transmisji pamięci w rodzinach i społecznościach lokalnych.

[email protected]

Małgorzata Łukianow, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Łukianow, M. (2021). Maria Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020, ss. 218. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 342–346. https://doi.org/10.26774/wrhm.297

Numer

Dział

Recenzje i omówienia